Ruta Al-Mansur

La Ruta Al-Mansur és un camí que uneix Calafell amb Còrdova, camí turístic i de senderisme que permet visualitzar els principals espais geogràfics on es va desenvolupar la llarga convivència religiosa i cultural de les comunitats cristiana, musulmana i jueva a la Península Ibèrica.

La ruta d'Al-Mansur proposa un recorregut turístic que ens porta per totes les regions i que ens endinsa més endavant en la ruta cap a la vall del Guadalquivir i la capital del califat, en un recorregut semblant al que feien sovint els exèrcits califals que es dirigien cap a les "cores" (províncies) de frontera o que més endavant també van fer els exèrcits cristians que avançaven cap al sud.

L'interès cultural de la ruta es fa palès observant, per exemple, que travessa set conjunts declarats Patrimoni de la Humanitat i que en totes i cadascuna de les seves prop de seixanta etapes revela continguts vinculats al passat medieval de la Península.