Creació i artesania

Dibuix per a adults

16/09/2024-26/05/2025

Dilluns, de 10 a 13 h

180 €

Cal Bolavà

Av. de la Generalitat, 1-3
43820 Calafell

Professora: Montse González

Dilluns de 10 a 13 h

Preu:

  • Un sol pagament en confirmar la inscripció al curs: 180 € / any
  • En dos pagaments de 90 €, el primer al confirmar la inscripció al curs i el segon al mes de gener de 2025.

El material anirà a càrrec de l’alumne/a.