Maria Dolors Terron Sacristán

CUP

Retribució anual bruta 2022: 8.748,26 €

ESTUDIS

  • Títol de comptable per APRACTICA de Barcelona.
  • Banca, nou sistema comptable
  • Informàtica, ofimàtica.
  • Català, Francès, Anglès, Castellà.


TREBALL

He treballat sempre en comptabilitat, en diferents empreses, categories i càrrecs. Catalana-Occident a Manresa, concessionari Renault a Manresa, sucursal Scott Paper a Barcelona, o Finques i Serveis Calafell a Calafell entre d'altres.

  • Auxiliar administrativa
  • Administrativa 1a
  • Comptable
  • Cap departament comptabilitat
  • Gerent


Actualment jubilada. Militant de la CUP des de 2015.

Més informació

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.