Sandra Suàrez i Plana

Sumem+

Portaveu

Retribució anual bruta 2022: 19.136,83 €

Nascuda a Calafell el 24 de juliol de 1977.

Diplomada en Relacions laborals per la UPF, graduada social per l'il·lustre col·legi de graduats social de Tarragona. Curs de postgrau en gestió i administració local (UAB). Agent local d'igualtat (URV). Màster en gestió de projectes i espais culturals.

Per compte aliena ha treballat en diversos despatxs d'assessorament laboral de Barcelona exercint les tasques de tècnica en relacions laborals des de la finalització dels seus estudis, 1999 fins el 2004. Des d'aquest any i fins el 2010 ha estat graduada social per compte pròpia. En l'administració pública ha treballat com a tècnica de projectes (2007-2008), com a coordinadora d'agents d'igualtat (2008-2011) i assessora des del 2016 fins l'actualitat a la Diputació de Tarragona. Compagina la seva tasca en l'administració pública amb la d'agent d'igualtat en l'àmbit empresarial.

Regidora de l'ajuntament de Calafell des del mandat 2003 – 2007 amb les responsabilitats de gestió de benestar social i família i de recursos humans. En el mandat 2011-2015 tinenta d'alcalde de l'àrea de serveis a les persones sent la responsable de la regidoria de cultura, d'ensenyament i de treball. Vicepresidenta de l'OAM Fundació Castell de Calafell, l'organisme responsable de la gestió del patrimoni cultural del municipi. Actualment, regidora a l'oposició i portaveu.

És vocal a l'Observatori d'Igualtat de Catalunya, representant l'ACM. Membre del comitè local del Partit Demòcrata i cap de llista per la candidatura Sumem+Junts en aquestes últimes eleccions municipals.

Amant del teatre, la cultura, la paraula i defensora "aferrissada" de la igualtat REAL entre homes i dones.

Més informació

NOTA: L'Ajuntament de Calafell informa que les dades publicades són les que els regidors i les regidores, sota la seva exclusiva responsabilitat, han facilitat a la Corporació.