Plans d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

*) Altres convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament de Calafell, a partir del dia 20 de gener de 2022, es tramiten i gestionen a través de la plataforma CONVOCA: https://calafell.convoca.online.

RH/23/009 | En tràmit

Actualitzat: 13/03/2024

Creació d’una borsa de treball de personal tècnic per cobrir llocs de treball de caràcter temporal que es generin en relació als diferents programes subvencionats

Selecció per a la creació d’una borsa de treball de personal tècnic per cobrir llocs de treball de caràcter temporal que es generin en relació als diferents programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i/o altres organismes, dins l’àmbit de la formació de les polítiques actives d’ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds: 02/12/2023-11/12/2023

Bases i convocatòria (PDF, 326.49 KB)
01/12/2023
Instància (PDF, 140.58 KB)
Llistes provisionals i convocatòria (PDF, 159.8 KB)
04/01/2024
Llistes definitives d'admesos i exclosos (PDF, 157.62 KB)
22/01/2024
Resultats finals (PDF, 141.84 KB)
06/03/2024
Anunci rectificació (PDF, 201.53 KB)
13/03/2024

RH/23/008 | En tràmit

Actualitzat: 03/01/2024

Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a de grau mitjà

Creació d'una borsa de treball de personal tècnic per cobrir llocs de treball de caràcter temporal que es generin en relació amb els diferents programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i/o altres organismes, dins l'àmbit de la formació i/o ocupació de les polítiques actives d'ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds: 14/11/2023-23/11/2023

Publicació bases: DOGC núm. 9034 (PDF, 110.32 KB)
06/11/2023
Convocatòria: BOPT (PDF, 114.99 KB)
13/11/2023
Instància (PDF, 309.52 KB)
Llistat provisional d'admesos i exclosos (PDF, 154.87 KB)
05/12/2023
Resultats finals (PDF, 180.48 KB)
02/01/2024
Constitució de les borses de treball (PDF, 133.19 KB)
03/01/2024