Llistes d'espera

Les llistes d'espera de l'Ajuntament de Calafell és on les persones que volen treballar a l'Ajuntament, de forma temporal, es poden inscriure. El termini d'inscripció no es tanca, per tant, les persones es poden apuntar, modificar les opcions de la seva candidatura o donar-se de baixa en qualsevol moment. Són llistes d'espera permanentment obertes. Totes aquestes gestions les ha de fer la persona usuària amb el formulari que es troba a la seu electrònica, sota Treballa a l'Ajuntament.
 
Quan sigui necessari incorporar persones amb un perfil professional determinat, l'Ajuntament crearà una borsa de treball a partir de la gent que figuri inscrita prèviament en la llista d'espera corresponent, i realitzarà un procés selectiu d'acord amb aquestes bases generals, i les bases específiques de cada convocatòria, sense perjudici que qualsevol persona que no es trobi inscrita, també pugui participar en el procés selectiu inscrivint-se dins del període obert de cada convocatòria.

Totes les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament de Calafell es tramiten i gestionen a través de la plataforma CONVOCA: https://calafell.convoca.online.