26/05/2021

Calafell completa l’adquisició de les instal·lacions incloses en la municipalització de la neteja viària i la recollida de brossa

L’Ajuntament mobilitza els recursos econòmics necessaris per atendre aquestes i altres despeses

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat el finançament necessari per completar l’adquisició de les instal·lacions incloses en la municipalització dels serveis de neteja viària i de recollida de residus. Es tracta dels imports pendents, bàsicament fiscals, de la nau de la neteja viària, situada al Parc Empresarial, a la qual es destinen 116.984,57 euros,  i de la planta de transferència, a la partida de la Rafaela, a la qual hi van 192.930,20 euros.

L’Ajuntament està tancant serrells de la recent municipalització de tots dos serveis. L’import es cobrirà amb una operació de crèdit per import de 499.914,77 euros. Aquest préstec inclou 190.000 euros per completar el finançament del projecte d’adequació de l’accés a la Ciutadella Ibèrica.

En el ple municipal celebrat el passat 29 d’abril, es va aprovar també completar econòmicament l’adquisició de l’antiga discoteca Louie Vega i els terrenys annexos. Es tracta, en realitat, de cobrir el deute tributari que la propietat tenia amb l’Ajuntament, que suma 351.917,87 euros. Segons explica el tinent d’alcalde de Serveis Interns, Javier Estepa, “és com si aquests diners ens els deguéssim nosaltres mateixos i els hem de provisionar”. Per cobrir-ho es recorre al romanent líquid de tresoreria.

Finalment, es va aprovar una modificació pressupostària per cobrir diferents despeses que no estaven previstes en aprovar el pressupost municipal d’enguany. Aquestes despeses sumen 498.975,38 euros, que es repesquen d’altres partides que es preveu no exhaurir durant l’exercici. Els imports coberts amb aquesta modificació són els següents:

  • Base nàutica: 14.856,88 euros
  • Inversió en terrenys: 66.287,65 euros
  • Gestió Pla de Barris: 54.626,08 euros
  • Contracte servei transport urbà: 104.626,27 euros
  • Contracte servei transport escolar: 62.055,27 euros
  • Conveni Fundació Santa Teresa-Calafell Crea: 80.049,93 euros
  • Ajuts empreses promoció Covid-19: 63.235,72 euros
  • Estudis i treballs tècnics: 53.237,58 euros