05/05/2023

El vot per correu pot demanar-se fins al proper 18 de maig

Aquesta opció ha de demanar-se a les oficines de Correu o telemàticament si es té certificat digital

El termini per demanar votar per correu en les eleccions municipals és obert fins al proper 18 de maig. Aquesta fórmula és útil per a les persones que prevegin que el dia dels comicis, el 28 de maig, no seran al municipi i, per tant, no podran votar presencialment.


On es demanar el vot per correu?

Es pot fer a les oficines de Correus o a través de la seva web, si es té el DNI electrònic o un certificat digital vàlid, com pot ser l'IDCAT. La llista sencera de certificats digitals acceptats és aquesta.

Un cop presentada la sol·licitud, si és acceptada per l'Oficina del Cens, ja no podrà exercir el vot presencial el 28M.
 

Qui pot demanar el vot per correu?

Els requisits són els mateixos que per poder votar de forma presencial. Això vol dir que s’ha de ser major d'edat el dia de les eleccions i estar empadronat al municipi en el qual es vol votar.

No el poden sol·licitar els electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger, ni els electors residents a l'estranger que ho sol·licitin des del seu país de residència.
 

Fins quan es pot demanar?

El termini per demanar el vot per correu finalitza al 18 de maig.
 

Com fer arribar el vot a la mesa electoral?

La documentació per exercir el vot es rep a casa i consta, d'entre altres, de totes les paperetes dels partits que es presentin al municipi i els sobres per votar.

El vot s’ha d'enviar per correu certificat al col·legi electoral corresponent, anant a una oficina de Correus.

L’enviament ha de fer-se com a màxim fins al 24 de maig, quatre dies abans dels comicis.
 

Com s'afegeixen els vots per correu al recompte?

Correus entrega a les meses electorals els vots per correu que rebi fins a les 20 hores del dia de la votació (els que es rebin posteriorment no seran vàlids).

I un cop s'hagin tancat els col·legis electorals i s'hagi acabat la votació presencial, els vots per correu rebuts a la mesa electoral s'introdueixen a l'urna. Abans d'introduir-los, es comprova que el votant estigui inscrit al cens.