02/07/2021

La pandèmia ha disparat les consultes sobre maltractaments als serveis d’igualtat, però ha fet baixar el nombre de denúncies

La convivència forçosa durant el confinament domiciliari explica aquesta dada insòlita

La pandèmia i els confinaments han causat una dinàmica insòlita en els casos dels maltractaments a dones, segons el balanç anual dels serveis d’igualtat de l’Ajuntament de Calafell. Durant el confinament, es van registrar més casos de violència domèstica per la convivència forçada entre agressors i víctimes. També es van disparar les consultes telemàtiques i telefòniques. Però en canvi, el nombre de denúncies va disminuir.

La regidora Isabel Bou Bayona, presidenta de la comissió d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament, explica així aquesta situació: “El menor nombre de denúncies es devia a la por a l’agressor, amplificada pel fet d’haver-hi de conviure les 24 hores del dia”.

Isabel Bou afegeix: “Un altre factor que va influir molt va ser la trencadissa econòmica. Moltes dones van postergar el trencament de la relació de parella per la precarietat a què és van veure abocades”. Part del problema van ser també situacions de violència originades en problemes de salut mental, causats pel propi confinament, i per conflictes derivats de procediments judicials que van quedar aturats.

“No hem d’oblidar que les crisis, totes, tenen més impacte sobre els grups més vulnerabilitzats per la societat com són, entre d’altres, les persones migrades i les persones amb diversitat funcional”, recorda la regidora.

Com vam reaccionar

El SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de Calafell va estar sempre operatiu, centrat especialment en casos urgents, en incidències conseqüència del confinament, i en la coordinació de les derivacions a altres serveis d’atenció sanitària, jurídica o psicològica, i acollida d’urgència.

La intervenció amb les dones víctimes de violència masclista va fer-se, com abans de la pandèmia, amb una feina professional transversal, des de diferents disciplines i diferents serveis que atenen la complexitat d’aquests situacions i les singularitats de les dones. I des dels serveis d’igualtat municipals volen agrair la implicació i compromís dels serveis socials i dels serveix d’estrangeria en l’atenció a les dones i col·lectius LGBTI quan més ho necessitaven.

Després del confinament

Quan no hi ha hagut confinament domiciliari, les agressions han tornat a créixer. El maltractador “perd el control” sobre la víctima quan aquesta surt de casa o va a treballar, i aquesta sensació desferma més agressions. “Això és terrible i pràcticament l’únic bo que se’n pot dir, però que és vital, és que no estant ‘controlades’ a casa a totes hores, les dones víctimes d’aquesta violència tenen més fàcil demanar ajut”, diu Isabel Bou.

En aquest sentit, la regidora anuncia que s’intensificarà el treball preventiu, de forma que les agressions es puguin evitar, amb els primers senyals, abans no es produeixin.

El contingut complet del balanç dels serveis d’igualtat de l’Ajuntament de Calafell es pot consultar en el document adjunt a aquesta notícia.