05/06/2020

L’atenció a dones augmenta un 25% en el darrer any als serveis d’igualtat de Calafell

Balanç del primer any del mandat en l’àrea municipal d’igualtat

L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Calafell ha incrementat en un any un 25% les atencions a dones que realitza a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Segons el balanç del primer any de mandat de l’àrea, s’han atès 160 persones i s’han efectuat un total de 1.196 atencions.

De les 160 persones ateses, 150 eren dones. Els 10 restants eren homes. El SIAD atén també alguns homes, normalment fills o altres familiars de les dones ateses. 106 de les dones usuàries ho han estat per situacions de violència masclista.

El SIAD ofereix assessorament psicològic i jurídic. Les dones ateses pel servei d’assessorament psicològic han estat 44, amb 153 atencions realitzades. Pel que fa al servei d’assessorament jurídic, han estat 38 les dones usuàries, amb un total de 42 atencions.

El SIAD és una de les tres branques principals  de l’àrea. Les altres dues són les polítiques d’igualtat i el servei d’atenció integral (SAI) al col·lectiu LGBTI. “Treballem per la transvfesalitat, la visibilitat i la rellevància de les polítiques d’igualtat a Calafell, per l’acceptació i normalització de la diversitat sexual, afectiva i familiar, per la igualtat real entre dones i homes, i per l’erradicació de les violències masclistes”, diu Isabel Bou Bayona, presidenta de la comissió d’Igualtat i Drets de l’Ajuntament.

De la seva banda, Helena Rubio, tinent d’alcalde de l’àrea, recorda que “en el pressupost municipal de 2020 hem gairebé doblat l’assignació a aquestes polítiques, amb partides de nova creació per a igualtat, atenció a la dona i els col·lectius LGBTI, i un increment de la resta de partides”.

Algunes actuacions

Entre les actuacions destacades de l’àrea d’Igualtat en el darrer any, hi ha l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències masclistes en entorns d'oci i la creació de Punts Liles al Carnaval, la primera vegada que al nostre municipi funcionava un servei com aquest. El municipi també s’ha adherit a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. S’han realitzat campanyes de comunicació i informació per la prevenció de la violència masclista, per l’empoderament de les dones del municipi, o per a visibilització del col·lectiu LGBTI. A més, s’han celebrat reunions amb altres ajuntaments i ens locals, per aportar l'experiència de Calafell en el funcionament del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), perquè som referent comarcal en polítiques d'igualtat.

Un resum de les línies de treball

1. Polítiques d’igualtat
La nostra activitat aquí comprèn treballar en un conjunt de mesures, protocols i projectes amb els objectius d'aplicar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques; analitzar i visibilitzar les causes de la diferència entre homes i dones; estudiar les seves conseqüències; i treballar per construir una nova realitat, més igualitària, feminista i justa. La nostra eina principal en aquesta àrea és el Pla Local d'igualtat, en la nova versió del qual estem treballant durant el 2020.

2. Servei d’informació i atenció a la dona (SIAD)
Des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Calafell informem, orientem i assessorem les dones en tots els aspectes relacionats amb la seva vida, als àmbits laboral, social, personal, econòmic o familiar. El SIAD es coordina amb els serveis d’atenció especialitzada (jurídica, psicològica, sanitària, policial, acolliment, governamental) i dinamitza i impulsa la coordinació amb els agents comunitaris. Al SIAD atenem a totes les dones, especialment les que pateixen situacions de violència masclista (física, psicològica, econòmica, sexual), amb especial atenció als seus fills i filles.

3. Servei Atenció Integral LGBTI
El SAI (servei d’atenció Integral a les diversitats sexuals i de gèneres) presta atenció integral a les persones LGBTI de Calafell, i dóna resposta a situacions de discriminació, i a les necessitats d’acompanyament, suport o informació en relació amb la diversitat sexual i de gènere. També ofereix suport psicològic i assessorament jurídic sobre qüestions legals per situacions de vulnerabilitat dels drets, i treballa en l'atenció i prevenció en casos d’assetjament escolar LGTBI-fòbic, i en activitats de sensibilització social i suport al moviment LGTBI del territori.

equip igualtat