Planejament en tràmit

30/10/2020
Conveni Urbanístic de Planejament per la modificació puntual PMU 10 cruïlla Sindicat

15/03/2019
Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (VIII) Sector Bellamar Nord