03/08/2015

Calafell destinarà 600.000 euros a les instal·lacions del cicle formatiu de jardineria de l'Institut "La Talaia" de Segur

Gran oportunitat per ampliar l’oferta formativa del municipi amb nous ensenyaments

L’Ajuntament de Calafell destinarà, entre aquest any i el que ve, 600.000 euros a habilitar les instal·lacions necessàries per al cicle formatiu de grau mig de jardineria i floristeria que l’Institut “La Talaia” de Segur posa en marxa aquest proper setembre. És una gran oportunitat per al municipi, ja que permetrà ampliar l’oferta formativa per primer cop en molt temps, en unes especialitats professionals diferents de les més tradicionals.

Les obres es prolongaran durant els dos primers trimestres del proper curs. Per cobrir aquest període s’han previst diferents mesures. Les classes teòriques començaran provisionalment a la planta baixa de la biblioteca municipal “Casa Nova” de Segur. Però la zona de conreus per a les pràctiques estarà disponible de bon començament a la seu definitiva del cicle, que s’habilitarà a l’antic Tennis Bonavista, entre el carrer Comte Gómez de Orbaneja i el carrer Palestina, al nucli de Segur.

I és que el nou govern municipal ha decidit accelerar les obres d’adequació, i fer d’una tirada i simultàniament les diferents fases del projecte, per tal d’estalviar despeses, com el lloguer de mòduls prefabricats, durant els mesos de provisionalitat. Per això, el ple municipal celebrat aquest dilluns ha aprovat una modificació pressupostària per cobrir la inversió que s’ha de fer fins a final d’any, ja que l’anterior consistori havia deixat reservada la partida per realitzar només una primera fase de les obres.

Amb aquesta modificació, aprovada per unanimitat de tots els grups polítics municipals, s’afegeixen 184.749 euros als 245.000 que hi havia previstos. A l’import resultant, 429.749,32 euros, caldrà sumar-li la resta, fins a 600.000, que es finançaran en el pressupost de l’any vinent.

El projecte preveu la rehabilitació de l’edifici i altres construccions existents, com la piscina, que es convertirà en un dipòsit per reg, així com de l’accès des del carrer. També es resoldrà l’accessibilitat de l’edifici, amb la instal·lació un ascensor per suprimir les barreres arquitectòniques. La tercera fase seran els treballs de condicionament de l’aparcament. I la quarta, el condicionament de les antigues pistes de tennis, per destinar-les a la pràctica de cultius.

L’antic Tennis Bonavista és un espai de propietat municipal des de fa alguns anys. Tot i estar en desús i haver patit actes de vandalisme, l’estructura està en perfecte estat i només cal adaptar les edificacions al nou ús docent.


ALTRES ACORDS DEL PLE MUNICIPAL

-La sessió ha aprovat inicialment el canvi d’ubicació de la sala de plens. La proposta és traslladar-la de la darrera planta de l’edifici de l’Ajuntament, a la sala d’actes de les dependències municipals de la Platja, al carrer Sant Pere. El nou espai té molta més capacitat per al públic i, a més, no té barreres arquitectòniques, com és el cas de l’actual sala. La nova sala de plens s’haurà d’adaptar mínimament. Entre les millores, hi haurà un equipament per retransmetre les sessions plenàries per internet, amb un sistema de streaming.

–El ple ha aprovat diferents bonificacions de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres a diversos projectes de millora d’edificis i habitatges, concretament en l’àmbit del Pla de Barris del nucli històric de Calafell. També s’ha aprovat una bonificació del 50% per a la llicència d’obres de construcció del nou centre de dia de la Masia de la Sínia, equipament que inclourà també un centre ocupacional.

 

LES VALORACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

Jacob Balaguer (ERC)
“El ple hauria d’haver estat ordinari. I el rerafons és que no hi passessin les mocions que han presentat els grups polítics de l’oposició, o que cobrin els regidors dels grups que perceben assistències. Estem d’acord amb el projecte del cicle de jardineria i aplaudim que l’equip de govern hagi començat a prendre iniciatives”.

Teresa González (PP)
“Hem aprovat una qüestió pendent tan important com engegar el cicle d’horticultura. Hem aportat més calers per fer la reforma sencera. L’anterior govern havia aprovat una reforma urgent i mínima, per poder començar les classes, però ara es tirarà endavant l’obra definitiva”.

Josep Parera (UAM)
“Ha estat un ple extraordinari per aclarir i resoldre un parell de qüestions importants. S’han donat explicacions suficients sobre el fet que la sessió fos extraordinària. Jo en diria un ple de transició”.

Albert Pijoan (CUP)
“No creiem justificat que el ple fos extraordinari ni ens convencen els arguments del govern. Pensem que s’està intentant postergar les mocions de l’oposició”.

José Manuel Tejedor (Ciutadans)
“S’ha donat sortida a qüestions que estaven sobre la taula i que calia resoldre. Pel que fa al cicle de jardineria, pensem que és important que tiri endavant pel bé del nou institut”.

Miguel Ángel Perín (PSC)
“Ha estat un ple positiu perquè hem aprovat les mesures pressupostàries necessàries perquè els alumnes del cicle de jardineria puguin començar les classes ja el curs vinent. Si no ho haguéssim fet així, no s’hagués arribat a temps”.

Sandra Suárez (CiU)
“El ple hauria d’haver estat ordinari i hi haurien d’haver entrat les mocions que hem presentat tant Esquerra, com la CUP i nosaltres. Deixa molt a desitjar un govern que fa bandera de la transparència, la comunicació i la participació, que no aprofiti el primer ple que tenia l’oportunitat de practicar-ho. Entenem que la modificació pressupostària per agilitzar el cicle de jardineria podia fer-se perfectament en un ple ordinari. I volem recordar que aquest va ser un projecte que vam estar batallant l’anterior consistori”.