Prestacions socials de caràcter econòmic per a situacions d'especial necessitat i/o urgència social

L'objecte de la present convocatòria és l'atorgament de prestacions econòmiques per cobrir situacions d'especial necessitat i/o urgència social amb la finalitat de prevenir la marginació i l'exclusió social, i afavorir la integració de les persones. Estan dirigides a persones individuals o unitats familiars que no tinguin mitjans econòmics i en les quals existeixin factors de risc, essent sempre una ajuda a la intervenció social.

Per a més detalls consulteu la documentació adjunta. Per més informació o per a sol·licitar aquestes prestacions heu de demanar hora als Serveis Socials del Departament de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell.

Les sol·licituds podran presentar-se al Servei d’Atenció al Ciutadà mitjançant instància genèrica. Es podrà sol·licitar l’ajut econòmic des de l'aprovació definitiva de la convocatòria fins el 30 de novembre de 2021.

Dept. de Qualitat de Vida

Pl. Constitució, 5
43820 Calafell