Pla Educatiu d'Entorn

Logo "A Calafell fem colla"El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) de Calafell és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i les entitats municipalistes, amb el suport i la col·laboració d’altres departaments, que vol donar resposta a les múltiples necessitats educatives de la nostra societat. És un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

Contribuir a l’èxit acadèmic i millorar les condicions d’escolarització, potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels alumnes en espais de lleure i potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar són tres dels objectius principals; però cal emfatitzar en el component inclusiu d’aquests, perquè els contrastos socioeconòmics al municipi de Calafell s’han pronunciat als darrers anys.

El setembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Calafell per al Pla Educatiu d’Entorn, per a quatre cursos escolars, i amb vigència fins a l’acabament del curs 2020-2021.

El 24 de juliol de 2023 la Junta de Govern aprova el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Calafell, que consta a l’expedient telemàtic, amb vigència des de la signatura del conveni i fins a l’acabament del curs 2026-2027, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals.

Els objectius generals són: 

  1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
  2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.
  3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
  4. Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua com a element de cohesió social.
  5. Potenciar els estils de vida saludables i fomentar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

Cada objectiu conté unes línies d'intervenció relacionades de les quals es deriven unes actuacions emparades per un  objectiu metodològic: implementació de projectes d’àmbit comunitari en funció de les necessitats de cada territori, formació de treball i aprenentatge en xarxa interprofessional i impuls d’espais de trobada i reflexió (grups de treball temàtics).

Els agents als quals es demana implicació, a banda de l’Ajuntament i les seves regidories i la Generalitat i els seus departaments, són: centres educatius, AFA i famílies, alumnat, teixit associatiu i entitats culturals, esportives i de lleure.

Cada curs la Comissió Representativa Institucional, que és l’òrgan de decisió, aprova un pla d’actuacions amb les diferents activitats que es faran durant el curs i que compleixen amb els objectius esmentats:

Comissió representativa institucional, 9 de novembre de 2023 (PDF, 1.09 MB)
Logos finaniciació Next Generation

Activitats

Tastets d'estiu

Els Tastets d’estiu estan dirigits a infants d’entre 6 i 12 anys (variable segons el taller), que hagin cursat primària. Consulteu els tallers de l'estiu 2024 a l'apartat de cursos i tallers.

Tallers d’estudi assistit

Els tallers d'estudi assistit són una acció educativa realitzada en horari no lectiu amb l’objectiu de reforçar els continguts que es treballen a les aules. Es realitzen en els mateixos centres i es dirigeixen a l'alumnat a partir de primària i secundària. S’organitzen en grups reduïts i hi participen tots els centres. No són activitats de lliure inscripció, sinó que són els equips docents dels centres els que seleccionen els participants entre els alumnes que poden necessitar aquest reforç.

A través d'aquest projecte, els alumnes tenen l'oportunitat d'assistir a tallers de suport a la tasca escolar, centrats en l'aprenentatge i el reforç de les competències bàsiques (llengua catalana i matemàtiques). A més a més, poden adquirir hàbits i tècniques d'organització i estudi. Durant aquest període, el centre afavoreix l'aprofitament de tots els recursos i els espais disponibles per aconseguir els millors resultats (ús de la biblioteca, aules TIC, altres espais comuns…).

Aquestes activitats també busquen afavorir la millora de l’èxit escolar, afavorir la igualtat d’oportunitats i potenciar l’equitat social.

Projecte sobre rodes. Canvi de Marxa

El projecte sobre rodes té la finalitat d’oferir formació al voltant de l'educació viària, per tal que l’alumnat adquireixi hàbits de comportament i valors com a vianant, conductor o passatger. Els alumnes que hi participen són:

  • Els alumnes de 6è de primària de tots els centres educatius. Se’ls fa una xerrada i fan pràctiques en un circuit real.
  • Els alumnes de 4t d’ESO. Se’ls fa una xerrada per conscienciar-los dels accidents de trànsit.
  • Alumnes del Programa Singular. Se’ls fa una xerrada per conscienciar-los dels accidents de trànsit.

El Canvi de Marxa és una activitat de conscienciació sobre els accidents de trànsit, adreçada a nens i joves, que presenta testimonis reals i històries colpidores, tant de víctimes i familiars de víctimes de sinistres, com de professionals que intervenen en els accidents.

Art a les escoles

És una iniciativa per portar als centres educatius diferents disciplines artístiques que s’imparteixen a l’Escola d’Art de la casa de cultura de Cal Bolavà: pintura, dibuix i costura.

El projecte s’adreça a alumnes de cinquè curs de primària i té l’objectiu que aprenguin tècniques d’arts plàstiques. Les sessions són els dilluns, de 15 a 16:30 hores. A cada centre es fan dos dilluns seguits i després es va rotant per les diferents escoles. Imparteixen aquesta activitat dues de les professores de l’Escola d’Art de Cal Bolavà.

Aquesta activitat vol fomentar la creativitat de l’alumnat, de forma que rebi una formació molt més integral, que inclogui també les sensibilitats artístiques.

Tastets de Nadal

Els Tastets de Nadal són un programa d’activitats variades que es duen a terme durant les vacances escolars. Les activitats varien cada any i n’hi ha de tots tipus: treballs manuals amb fusta, cinema, jocs de taula, construcció amb Kapla, la festa de l’Home dels Nassos… Estan dirigides a tota la mainada de Calafell. L’Ajuntament ofereix a tots els centres educatius de primària i llars d’infants caramels per als seus actes nadalencs.

Projecte Colònies Vilamar

Les Colònies de Vilamar van instal·lar-se a la sorra de la platja de Calafell els estius de 1922 a 1936 i estaven formades per infants de Barcelona que venien a passar uns dies a la nostra platja. Aquesta experiència va ser extraordinària per molts motius, uns dels quals va ser l’educatiu. Els mètodes pedagògics emprats eren innovadors per l’època i bevien dels corrents educatius europeus més punters. Es basaven en l’aprenentatge mitjançant l’experiència i l’observació, mitjançant el joc i l’esport; es fugia dels llibres de text i s’apostava per l’art, la poesia, el dibuix i la música. Un altre aspecte a destacar fou la defensa de la salut dels menuts i menudes, ja que eren èpoques en què la insalubritat a les ciutats estava a l’ordre del dia. L’aire lliure, l’aigua de mar, l’exercici físic i la bona alimentació eren els puntals on se sostenia l’ideari de Vilamar, que deia que per tenir infants cultes abans havien d’estar sans. Els mestres motivaven i fomentaven la curiositat dels alumnes i també el pensament crític. A les colònies hi havia eleccions i cada setmana els infants triaven els seus representants, a més d’escollir càrrecs com carter/a, bibliotecari/ària, meteoròleg/a, entre altres.

Per tal de donar a conèixer aquests i molts altres aspectes de les Colònies de Vilamar als infants de Calafell, s’ha engegat un projecte des del Pla Educatiu d’Entorn que consisteix en xerrades informatives a les escoles per part de l’equip de Calafell Històric. L’objectiu és que a partir d’aquí sorgeixin iniciatives dins i fora de l’aula.

Audicions musicals

Des del Pla Educatiu d’Entorn considerem molt important la vessant musical dins l’aprenentatge de l’infant. Apostem per empreses que es dediquen fonamentalment a la producció i gestió d’espectacles musicals pedagògics i familiars.

Per aquest motiu treballem en el desenvolupament de projectes interdisciplinaris, partint d’obres musicals conegudes o de nova creació. Així aquestes obres es presenten al públic a qui van dedicades, per a una major comprensió i assimilació, completades amb text, teatre, dansa i sobretot videoprojeccions. L’actuació va dirigida als alumnes de P5, ja que es considera que és la millor edat per aprofitar l’acte.

L’objectiu de l’organització de l’actuació és potenciar la iniciació de la reflexió sobre la importància que l’audició musical té en l’educació. L’educació en l’escolta influeix directament en l’atenció i la concentració ja des dels més menuts. Escoltar suposa un esforç general d’intel·ligència que s’ha de saber mesurar i dosificar.

Taller de sensibilització de la llengua catalana

La regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell i l’Oficina de Català de Calafell del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) han organitzat aquest mes de març un taller sobre sensibilització lingüística adreçat a membres de la comunitat educativa, concretament personal no docent. Per a més informació, consulteu la notícia publicada el 9 d'abril de 2024.

Més informació i contacte

Ubicació: Av. Generalitat, 1, 43820 Calafell

Telèfon: 977 699 009 ext. 2472

Correu electrònic: plaeducatiuentorn@calafell.cat

Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 h