Assessors i càrrecs de confiança

Per Decrets d’Alcadia núms. 4840/2019 de data 19 de setembre de 2019 i 4895/2019 de data 24 de setembre de 2019 es va nomenar com a personal eventual a les següents persones en els llocs:

  • Senyor JORDI NIN PALAU, al lloc d’Assessor en comunicació.
  • Senyor ANTONIO GALLARDO FAVA, al lloc de Cap de premsa.
  • Senyor CARLES BISBAL MOTA, al lloc d’Especialista en mitjans d’audiovisuals.
  • Senyor JOSE MANUEL ABASCAL GOMEZ, al lloc d’Assessor d’esports.
  • Senyora ESTHER SAEZ PEREA, al lloc d’Assessora de turisme.
  • Senyora SONIA MARIA MIRAMBELL CERVETO, al lloc d’Assessora de participació ciutadana

Podeu consultar les seves funcions, àrea de la qual depenen, currículum i retribucions brutes anuals al Portal de Transparència.