Estacionament regulat

A Calafell tenim dos tipus de places d'aparcament regulat, la zona taronja i la zona blava. Aquestes zones d'estacionament donen prioritat d'aparcament als residents enfront dels no residents, amb tarifes molt baixes per als primers i més elevades per als segons.

Tot i que aquestes places afavoreixen l'aparcament dels residents que viuen a les zones on l'aparcament és dificultós, les places són aparcaments oberts a tots els usuaris, no només als residents. Tothom pot aparcar els seus vehicles a les zones blava i taronja, prèvia obtenció del comprovant emès pel parquímetre. La tarifa dependrà d'on viu el titular del vehicle i d'on paga el seu impost de vehicles de tracció mecànica.

Tots els vehicles elèctrics gaudeixen d'una bonificació del 100% de la quota de pagament de les zones blava i taronja.

La zona taronja

La zona taronja compta amb 1.386 places i està dividida en tres subzones:

 • Oest: delimitada pels carrers Àngel Guimerà i Mercè Rodoreda, l’avinguda Mossèn Jaume Soler i el passeig marítim de Sant Joan de Déu.

 • Est: delimitada pels carrers Carme Desvalls, Duero i Lluís Companys i el passeig marítim de Sant Joan de Déu sense incloure les mateixes places del passeig, que seran de Zona Blava.

 • Estany-Mas Mel Platja: el passeig marítim de Sant Joan de Déu des del carrer Carme Desvalls fins al carrer Manuel Benet Ortiz.

Horaris de la zona taronja

De l'1 de juliol al 31 d'agost: de 10 a 21 h

Tarifes de la zona taronja

Temps de validació màxim: 1 setmana

Resident a la zona taronja: 0 € amb acreditació. Per a aquell resident que viu a la zona taronja on vol aparcar i no disposa d'aparcament en finca privada. Es pot sol·licitar presencialment a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell

Resident:

 • 0,20 €/h
 • 1 €/matí (10 - 15 h)
 • 1 €/tarda (15 - 21 h)
 • 1,5 €/dia
 • 7 €/setmana

No resident:

 • 1,00 €/h
 • 3 €/matí (10 - 15 h)
 • 3 €/tarda (15 - 21 h)
 • 5 €/dia
 • 14 €/setmana

*Els comerciants de la Zona Taronja podran fer ús de la tarifa de 40 € per temporada. Es pot sol·licitar presencialment a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell

La zona blava

Hi ha 739 places de zona blava en servei a Calafell en temporada d'estiu, la resta de l'any 386.

Horaris de la zona blava

La Platja de Calafell - zona blava, sector 1: delimitada per la carrerada d'en Ralet, passatge de Sant Antoni, avinguda Mossèn Jaume Soler i passeig marítim Sant Joan de Déu.

 • Hivern de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
 • Estiu (1/7-31/8) de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Segur de Calafell - zona blava, sector 2: comprèn el carrer Pablo Neruda, carretera de Barcelona (entre la ronda Sant Miquel i l'avinguda Espanya), ronda Universitat (fins al carrer Pablo Neruda) i l'avinguda Catalunya (fins a la plaça Pau Casals).

 • Tot l'any: de 10 a 14 h

Passeig Marítim - zona blava , sector 3: des del carrer Carme Desvalls fins al carrer Duero.

 • De l'1 de juliol al 31 d’agost: de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Tarifes de la zona blava

Temps de validació màxim: 3 hores

 • Resident: 0,20 €/h
 • No resident: 1,00 €/h

Estacionament dual càrrega i descàrrega - zona blava/taronja

Acord convertint les zones de càrrega i descàrrega dels nuclis de Calafell Platja (entre la Carrerada d’En Ralet i l’Estany) i Segur de Calafell (entre el c/ Carme Desvalls i c/ Duero), adoptant la condició dual de zones de càrrega i descàrrega / zona blava o taronja.

Acord (PDF, 93.78 KB)
Edicte publicat al BOP T (PDF, 106.98 KB)

El parquímetre i les formes de pagament

A la zona taronja ha de començar per introduir l'estada i després la matricula. A la zona blava només ha d'introduir la matrícula del seu vehicle. El parquímetre consulta en línia si la matrícula està autoritzada com a resident a la zona o com a resident al municipi, i aplica les tarifes segons el cas.

Formes de pagament

En el tiquet comprovant apareix la matrícula del vehicle amb format codi de barres. Pot utilitzar aquest codi de barres la pròxima vegada per introduir la matrícula al parquímetre.

Anul·lació de denúncia

Els conductors que hagin excedit el límit de l'horari d'estacionament indicat en el comprovant podran anul·lar els efectes de la denúncia mitjançant el pagament de 5,00 euros sempre que no hagin passat 24 hores de la denúncia.

Els conductors que no hagin obtingut el comprovant podran anul·lar els efectes de la denúncia mitjançant el pagament de 10,00 euros sempre que no hagin passat 24 hores de la denúncia.

Per anul·lar-la, cal prémer el botó blau “anul·lació de denúncia” del parquímetre i introduir el número d'anul·lació que consta en la denúncia. Es pot introduir amb el teclat o mitjançant el lector de codi de barres. Un cop el parquímetre ha identificat la denúncia mostrarà l'import a pagar.

Tràmits

Tots els titulars de vehicles que estiguin empadronats a Calafell i el vehicle dels quals compleixi els requisits seran donats d'alta automàticament i la matrícula del vehicle constarà en una base de dades de l'Ajuntament. Es pot comprovar l'autorització de cada vehicle a la seu electrònica.

El vehicle ha de tributar en concepte d'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l'Ajuntament de Calafell, ha de tenir més de dues rodes, a la fitxa tècnica ha d'estar definit com a turisme i el nombre màxim de passatgers ha de ser de 9.

Sol·licitud d'alta o baixa d'un vehicle a la zona blava/taronja

Poden sol·licitar l'alta les persones que reuneixen els requisits de residència i que hagin adquirit un vehicle nou o de segona mà, i l'adreça del permís de circulació del qual s'hagi traslladat a Calafell.

També poden sol·licitar-la aquelles persones que consideren que compleixen els requisits però no són titulars del vehicle, segons es descriu en els següents casos:

 1. Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica donat d'alta al municipi de Calafell, però la titular és una altra persona.

 2. Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, però la titular és una empresa.

 3. Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos, a nom d'un particular.

 4. Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, a nom d'una empresa, en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos.

Els tràmits d'alta i baixa d'un vehicle a la zona taronja es poden sol·licitar presencialment a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calafell.