Teleassistència

Aquest és un servei que cal sol·licitar als serveis socials d'atenció primària amb el professional referent de cada nucli.

Aquest servei es composa d'un penjoll que porta l'usuari i que, quan es prem per qualsevol urgència personal, activa una alarma a la Creu Roja.

Els requisits per sol·licitar el servei subvencionat estan contemplats en les bases municipals, bàsicament són:

  • Persones empadronades a Calafell.
  • Viure majoritàriament sol/a o conviure amb una altra persona que atesa la seva situació personal no pugui fer-se càrrec de les situacions d’urgència de la persona sol·licitant.
  • Ingressos econòmics insuficients (segons les bases).