Reutilització de llibres i assessorament

El curs 2007-2008 la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Calafell va iniciar el projecte de reutilització de llibres. El projecte va dirigit a tota la població educativa des de 3r de Primària fins a 4rt d'ESO, però cada curs escolar es valora la despesa que genera. Cada centre té autonomia per poder gestionar-ho amb l’ajuda de l'Ajuntament.

També s'ofereix un assessorament continuat a les famílies durant la primera etapa educativa.

Reutilització de llibres

Totes les adhesions es fan al mateix centre educatiu. Feu clic als enllaços dels arxius adjunts per veure el calendari d'adhesions i el full de compromís.

L'Ajuntament paga el 30% de la totalitat de llibres a les famílies que tenen infants a 1r i 2n de primària empadronades al municipi. El projecte té dues finalitats clares: l'objectiu pedagògic, ecològic i solidari, integrat com a projecte d’escola, i l'objectiu d'estalvi econòmic familiar.

Es tracta d'un model de reutilització parcial: no s'inclouen els llibres d'activitats, considerats fungibles, ni aquells llibres que incorporen activitats en el mateix volum. Això fa que el projecte no s’aplica a tots els cursos de la mateixa manera.

Queden exclosos del projecte els següents àmbits i/o matèries:

  • en l’Educació Primària: àmbit artístic, d'educació física i d'educació en valors.

  • en l’Educació Secundària Obligatòria: educació física, música, religió o cultura i valors ètics i totes les matèries optatives.

El projecte segueix el mateix procediment per a tots els centres educatius del municipi d'una manera global. De totes maneres, cada centre té un funcionament i una gestió determinada.

Assessorament

Assessorament a les famílies durant la primera etapa educativa

La Regidoria d'Ensenyament ofereix un assessorament continuat a les famílies que busquen informació en temes relacionats amb l'educació, ja sigui reglada o no reglada.

Vetlla pel bon funcionament dels centres educatius a la vegada que acompanya les famílies a l'hora d'escolaritzar els seus fills durant la primera etapa educativa a les llars d'infants i també en tot el procés educatiu.

Assessorament als menjadors escolars

El servei que dona l'Ajuntament consisteix a vetllar pel bon funcionament dels menjadors escolars de Calafell. Es manté un contacte diari amb els responsables del menjador de cada centre i a la vegada amb els tècnics d’educació del municipi.

Tots els centres educatius del municipi gaudeixen d'aquest assessorament. Per a qualsevol informació us podeu adreçar a la Regidoria d'Ensenyament.