Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

Totes les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament de Calafell, a partir del dia 20 de gener de 2022, es tramiten i gestionen a través de la plataforma CONVOCA: https://calafell.convoca.online.

CEMSSA 2022/0603 | En tràmit

Actualitzat: 01/07/2022

Selecció de personal de nou ingrés per a la contractació de personal amb categoria d’oficial jardiner/a podador/a i peó jardineria per a CEMSSA

Les places objecte de contractació temporal i/o definitiva estaran adscrites als següents serveis:

  • JARDINERIA

La categoria professional que s’inclou en aquest procés selectiu és la següent:

  • OFICIAL JARDINER/A I PODADOR/A
  • PEÓ JARDINER/A

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 de juny de 2022 fins al 20 de juny de 2022 a les 13:30 hores.

Termini de presentació de sol·licituds: 07/06/2022-20/06/2022

Convocatòria i bases (PDF, 313.92 KB)
Sol·licitud (PDF, 257.02 KB)
Resultats proves, convocatòria entrevistes (PDF, 300.04 KB)
01/07/2022

CEMSSA 2022/0602 | Tancat

Actualitzat: 01/07/2022

Selecció d’un/a Assessor/a Tècnic/a per al Servei d’aigua i clavegueram

Termini de presentació de sol·licituds: 02/06/2022-16/06/2022

Convocatòria i bases (PDF, 935.92 KB)
01/06/2022
Resultats finals (PDF, 194.08 KB)
01/07/2022

CEMSSA 2022/0601 | En tràmit

Actualitzat: 28/06/2022

Selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal amb categoria de mestre/a, tècnic/a d’educació infantil, tècnic/a d’integració social, monitor/a de lleure i coordinador/a per a CEMSSA

És objecte de les presents bases, la constitució d’una borsa de treball de personal laboral de nou ingrés mitjançant un sistema selectiu amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat per cobrir els llocs de treball de: Mestre/a, Tècnic/a d’Educació Infantil, Tècnic/a d’Integració Social, Monitor/a de Lleure i Coordinador/a.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 de juny de 2022 fins al 15 de juny de 2022 a les 13:30 hores.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/06/2022-15/06/2022

Convocatòria i bases (PDF, 278.34 KB)
01/06/2022
Sol·licitud (PDF, 722.41 KB)
Resultats proves, convocatòria entrevistes (PDF, 721.74 KB)
28/06/2022

CEMSSA 2022/0605 | En tràmit

Actualitzat: 28/06/2022

Selecció per a la contractació amb caràcter indefinit d'un/a Controller Financer/a per al departament d’administració i finances de CEMSSA

Termini de presentació de sol·licituds: 09/06/2022-22/06/2022

Convocatòria i bases (PDF, 305.41 KB)
08/06/2022
Sol·licitud (PDF, 256.13 KB)

CEMSSA 2022/0604 | En tràmit

Actualitzat: 23/06/2022

Selecció de personal per a la contractació de personal amb categoria de conductor/a de neteja viària i recollida de residus de CEMSSA

La categoria professional que s’inclou en aquest procés selectiu és la següent:

  • CONDUCTOR/A NETEJA VIÀRIA
  • CONDUCTOR/A RECOLLIDA DE RESIDUS

Termini de presentació de sol·licituds: 08/06/2022-21/06/2022

Convocatòria i bases (PDF, 304.36 KB)
07/06/2022
Sol·licitud (PDF, 269.45 KB)

CEMSSA 2022/0305 | En tràmit

Actualitzat: 15/06/2022

Borsa de treball de personal laboral de Cuidadors/es gats/gossos

Constitució d’una borsa de treball de personal laboral de nou ingrés mitjançant un sistema selectiu amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat per cobrir els llocs de treball que s’originin conseqüència de la posada en marxa del Centre de Recuperació Felí i el Centre d’Acollida de Gossos.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/04/2022-14/04/2022

Convocatòria i bases (PDF, 917.8 KB)
31/03/2022