Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

CEMSSA 2020/01 | En tràmit

Actualitzat: 04/03/2020

Selecció de personal per als llocs de treball eventual de subalterns i constitució de borsa de treball per a l’empresa municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)

Termini de presentació de sol·licituds: 13/02/2020-20/02/2020

Convocatòria i bases (PDF, 426.06 KB)
Sol·licitud (PDF, 246.33 KB)
Llista provisional d'admesos i exclosos (PDF, 330.64 KB)
04/03/2020

RH/19/004 | En tràmit

Actualitzat: 03/03/2020

Convocatòria de selecció de dos llocs de monitor, per concurs oposició, per al Projecte patis oberts

Per Decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Interns número 2019/7257, de 28 de desembre de 2019, es va resoldre aprovar les bases que regiran la selecció per nomenar a dues persones, com a funcionàries interines a temps parcial, per l'execució de programes de caràcter temporal, en concret, el projecte de “Patis Oberts”, aprovat per acord de Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2019, així com la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 16/01/2020-25/01/2020

Convocatòria i bases (PDF, 137.65 KB)
Resultats finals (PDF, 159.23 KB)
03/03/2020

SOC/6873/2019 | En tràmit

Actualitzat: 11/02/2020

Contractació d’un/a auxiliar administratiu/iva de caràcter temporal

L’Ajuntament de Calafell té la necessitat urgent de cobrir un lloc de treball de caràcter temporal d’auxiliar administratiu/iva, a jornada sencera, a càrrec de la subvenció Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció en el marc del Projecte Treball als barris.

Termini de presentació de sol·licituds: 10/12/2019-17/12/2019

Decret rectificació (PDF, 80.7 KB)
13/12/2019
Resultats finals (PDF, 98.43 KB)
11/02/2020

CEMSSA 2019/26 | Tancat

Actualitzat: 15/11/2019

Creació d'una borsa de treball de personal de neteja de CEMSSA

Creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals que gestiona la societat municipal CEMSSA, en els supòsits de substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 16/10/2019-22/10/2019

Convocatòria i bases (PDF, 423.53 KB)
Sol·licitud (PDF, 249.36 KB)
Llista provisional d'admesos i exclosos (PDF, 322.2 KB)
24/10/2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos (PDF, 327.51 KB)
06/11/2019
Resultats del procés selectiu (PDF, 320.3 KB)
13/11/2019
Aprovació de la borsa de neteja (PDF, 308.22 KB)
15/11/2019

CEMSSA 2019/25 | En tràmit

Actualitzat: 05/11/2019

Creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de conductor/a de grua

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball conductor/a de grua en els supòsits de substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 25/09/2019-02/10/2019

Convocatòria i bases (PDF, 433.62 KB)
Sol·licitud (PDF, 244.88 KB)

JEMP/2019 | En tràmit

Actualitzat: 11/10/2019

Contractació en pràctiques de 6 joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil, convocatòria 2019

Termini de presentació de sol·licituds: 11/10/2019-31/10/2019

Anunci (PDF, 142.39 KB)