Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

RH/18/003 | Tancat

Actualitzat: 08/03/2019

Concurs oposició lliure per a la cobertura de vuit (8) places d’agent de la Policia Local de Calafell

Vuit (8) places d'agent de la Policia Local de Calafell, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, grup C2 de titulació, de l'escala bàsica, segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies locals de Catalunya, incloses a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 24/04/2018-14/05/2018

Anunci (PDF, 44.13 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 319.97 KB)
Resultats de la prova de llengua catalana (PDF, 51.13 KB)
27/07/2018
Convocatòria de les entrevistes personals (PDF, 87.87 KB)
12/12/2018
Resultat final del concurs oposició (PDF, 78.14 KB)
04/01/2019
Resultats finals del procés selectiu (PDF, 46.12 KB)
08/03/2019

RH/18/007 | Tancat

Actualitzat: 28/02/2019

Concurs oposició lliure per a la contractació d'un/a administratiu/va del departament de Qualitat de Vida

Contractació d’un/a administratiu/va en règim funcionarial pel projecte de tasques administratives que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, dins de l’Addenda temporal del Contracte Programa 2017- 2019, del Departament de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 19/09/2018-28/09/2018

Anunci (PDF, 44.17 KB)
Anunci, BOPT núm. 180 (PDF, 127.52 KB)
Anunci de rectificació de les bases (PDF, 44.66 KB)
26/09/2018

1176/2019 | Tancat

Actualitzat: 26/02/2019

Selecció urgent d'un peó adscrit al departament de Medi Ambient

L'objecte d'aquesta selecció urgent és la substitució per la baixa del seu titular, d’un peó pel servei de recollida d’animals perduts/abandonats, adscrit al departament de Medi Ambient, en règim de personal laboral interí fins al reingrés de la persona que l’ocupa.

Termini de presentació de sol·licituds: 19/02/2019-22/02/2019

Convocatòria i bases (PDF, 94.3 KB)
Resultat final (PDF, 479.89 KB)
26/02/2019

TTB-059/18 | Tancat

Actualitzat: 25/02/2019

Un lloc de treball de caràcter temporal d'auxiliar administratiu/iva

L’Ajuntament de Calafell té la necessitat urgent de cobrir un lloc de treball de caràcter temporal d’auxiliar administratiu/iva, a jornada sencera, a càrrec de la subvenció Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció en el marc del Projecte Treball als barris amb número d’expedient TTB-059/18, sent la necessitat de contractació des del més aviat possible fins al 30 de desembre de 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: 14/01/2019-18/01/2019

Criteris de valoració (PDF, 110.7 KB)

RH/18/009 | En tràmit

Actualitzat: 14/02/2019

Concurs oposició, per promoció interna, d'una plaça de sotsinspector/a de la Policia Local de l'Ajuntament de Calafell

Provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una (1) plaça de sotsinspector/a de la Policia Local de Calafell, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C-1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

Termini de presentació de sol·licituds: 04/01/2019-23/01/2019

Anunci (PDF, 43.98 KB)

RH/18/008 | Tancat

Actualitzat: 16/01/2019

Concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius

Convocatòria i bases del concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius de l'Ajuntament de Calafell

Termini de presentació de sol·licituds: 19/09/2018-28/09/2018

Anunci (PDF, 43.02 KB)
Anunci, BOPT núm. 180 (PDF, 126.88 KB)
Anunci de rectificació de les bases (PDF, 43.9 KB)
26/09/2018
Resultats del 3r exercici, prova teòrica (PDF, 79.9 KB)
05/12/2018
Resultats finals del procés selectiu (PDF, 70.31 KB)
16/01/2019