Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

CEMSSA 2019/18 | Obert

Actualitzat: 20/05/2019

Creació d'una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball d’operari/ària de lloguer d’hamaques i tendals a la platja

L'objecte d'aquesta convocatòria és d’un procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball d’operari/ària de lloguer d’hamaques i tendals a la platja de Calafell i Segur de Calafell, que gestiona CEMSSA, en els supòsits de possibles substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 20/05/2019-30/05/2019

Convocatòria i bases (PDF, 382.22 KB)
Sol·licitud (PDF, 245.48 KB)

RH/18/009 | En tràmit

Actualitzat: 16/05/2019

Concurs oposició, per promoció interna, d'una plaça de sotsinspector/a de la Policia Local de l'Ajuntament de Calafell

Provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una (1) plaça de sotsinspector/a de la Policia Local de Calafell, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C-1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

Termini de presentació de sol·licituds: 04/01/2019-23/01/2019

Anunci (PDF, 43.98 KB)

CEMSSA 2019/15 | Obert

Actualitzat: 16/05/2019

Creació d’una borsa de treball per a cobrir llocs de treball de netejador/a

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals que gestiona la societat municipal CEMSSA, en els supòsits de substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 16/05/2019-27/05/2019

Convocatòria i bases (PDF, 1.52 MB)
Sol·licitud (PDF, 235.01 KB)

DX-01/DX-02/DX-03 | Tancat

Actualitzat: 02/05/2019

Procés selectiu per a la contractació del personal programa D, a càrrec de la subvenció Projecte Treball als Barris

El programa D consisteix en la contractació laboral de persones treballadores en situació d'atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d'obres i serveis d'interès general i social de caràcter temporal, és a dir, de naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de l'entitat beneficiària.

Terminis:

  • Annex I, codi acció DX-01 (manteniment al Castell i als seus entorns), fins el  25/03/2019 inclòs
  • Annex II, codi acció DX-02 (capacitació digital per a la millora de l’ocupabilitat), fins el 29/03/2019 inclòs
  • Annex III, codi acció DX-03 (foment de la inclusió social de persones immigrades. Un pas endavant!), fins el 29/03/2019 inclòs

Termini de presentació de sol·licituds: 21/03/2019-29/03/2019

Criteris de selecció (PDF, 153.52 KB)

CEMSSA 2019/19 | En tràmit

Actualitzat: 16/04/2019

Creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de controlador/a de zona blava

L’objecte de la present convocatòria és d’un procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de controlador/a de zona blava gestionada per aquesta CEMSSA, en els supòsits de possibles substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 02/04/2019-11/04/2019

Convocatòria i bases (PDF, 425.55 KB)
Sol·licitud (PDF, 249.36 KB)

CEMSSA 2019/20 | En tràmit

Actualitzat: 16/04/2019

Creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de conductor/a de grua

L'objecte d'aquesta convocatòria és d’un procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir el lloc de treball de conductor/a de grua, per al servei de Grua municipal, que gestiona CEMSSA, en els supòsits de possibles substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 02/04/2019-11/04/2019

Convocatòria i bases (PDF, 433.21 KB)
Sol·licitud (PDF, 244.88 KB)