Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

CEMSSA 2018/45 | Obert

Actualitzat: 13/07/2018

Borsa de treball per a cobrir els llocs de treball d’Educador/a infantil Escola bressol

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de personal per a cobrir els llocs de treball d’Educador/a Escola bressol per al servei de Llars d’infants municipals, que ha de gestionar la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (en endavant, CEMSSA), en els supòsits de possibles substitucions i/o vacants que es produeixin a CEMSSA.

Termini de presentació de sol·licituds: 14/07/2018-30/07/2018

Convocatòria i bases (PDF, 357.07 KB)
Sol·licitud (PDF, 235.85 KB)

CEMSSA 2018/46 | Obert

Actualitzat: 13/07/2018

Borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de Mestre/a Escola bressol

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de personal per a cobrir els llocs de treball de Mestre/a Escola bressol per al servei de Llars d’infants municipals, que ha de gestionar la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (en endavant, CEMSSA), en els supòsits de possibles substitucions i/o vacants que es produeixin a CEMSSA.

Termini de presentació de sol·licituds: 14/07/2018-30/07/2018

Convocatòria i bases (PDF, 355.22 KB)
Sol·licitud (PDF, 235.79 KB)

RH/18/001 | Tancat

Actualitzat: 13/07/2018

Borsa de treball d'administratius/ves de l'Ajuntament de Calafell

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la creació d’una borsa de treball, a fi d'establir un procediment àgil, per cobrir dos llocs de treball al Departament de Qualitat de Vida d'aquest Ajuntament lligats a una subvenció pública i, possibles substitucions i/o vacants de llocs de treball d'administratius que es produeixen a la Corporació.

Termini de presentació de sol·licituds: 10/02/2018-01/03/2018

Anunci (PDF, 42.98 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 198.98 KB)

RH/17/010 | En tràmit

Actualitzat: 13/07/2018

Cinc (5) places d'agent de la policia local

Convocatòria de 5 places d'agent de la Policia Local integrades a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació, incloses a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: 24/01/2018-12/02/2018

Resultats de la prova de llengua catalana (PDF, 47.45 KB)
20/04/2018
Resultats de la prova cultural (PDF, 50.86 KB)
03/05/2018
Resultats de la prova d'aptitud física (PDF, 32.17 KB)
25/05/2018
Resultats de les proves psicotècniques (PDF, 31.61 KB)
20/06/2018
Resultats de la prova pràctica (PDF, 31.89 KB)
13/07/2018

CEMSSA 2018/19 | Tancat

Actualitzat: 06/07/2018

Borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals

Borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals que gestiona la societat municipal CEMSSA, en els supòsits de substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 06/04/2018-25/04/2018

RH/18/006 | En tràmit

Actualitzat: 04/07/2018

Concurs oposició lliure per a la cobertura d'un lloc de treball d'auxiliar de ràdio i creació d'una borsa de treball

Convocatòria i bases del concurs oposició lliure per a la cobertura d'un lloc de treball d'auxiliar de ràdio i creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 04/07/2018-13/07/2018

Anunci (PDF, 43.71 KB)