Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

PREVENCIÓ CORONAVIRUS: Mesures a seguir per part de les persones aspirants convocades per a la realització de proves de processos selectius de l'Ajuntament de Calafell.

CRITERIS/RH/21/001 | Obert

Actualitzat: 03/03/2021

Selecció urgent d'un/a educador/a social de Serveis Socials de l'Ajuntament de Calafell

Han de presentar instància genèrica i la documentació requerida que consta a les bases.

Termini de presentació de sol·licituds: 03/03/2021-09/03/2021

Convocatòria i bases (PDF, 144.24 KB)
03/03/2021

RH/20/002 | En tràmit

Actualitzat: 02/03/2021

Procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball de Dinamitzador/a d’activitats de desenvolupament econòmic, social i cultural, en règim de funcionari interí

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d'un lloc de treball de Dinamitzador/a d'activitats de desenvolupament econòmic, social i cultural adscrit a la regidoria de Joventut i Centres Cívics, en règim de personal funcionari interí per cobrir plaça vacant.

Termini de presentació de sol·licituds: 28/10/2020-06/11/2020

Anunci (PDF, 44.77 KB)
Anunci BOP T (PDF, 114.17 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 572.07 KB)
Declaració jurada (PDF, 173.16 KB)

CEMSSA 2021/02 | Obert

Actualitzat: 02/03/2021

Selecció de personal per als llocs de treball eventual de subalterns i constitució de borsa de treball per a l’empresa municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)

Termini de presentació de sol·licituds: 03/03/2021-09/03/2021

Convocatòria i bases (PDF, 339.08 KB)
02/03/2021

RH/20/005 | En tràmit

Actualitzat: 22/02/2021

Procés selectiu per a la cobertura d'una lloc de treball d'arquitecte de l’Ajuntament de Calafell

Selecció mitjançant concurs-oposició, per a la cobertura d'un lloc de treball d'arquitecte, en règim de personal funcionari interí, adscrit a l'Àrea de Territori, Mobilitat i Transport de l'Ajuntament de Calafell,  d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 07/11/2020-26/11/2020

Anunci (PDF, 44.38 KB)

CEMSSA 2021/01 | En tràmit

Actualitzat: 03/02/2021

Convocatòria per a cobrir el lloc de Gerent de la Societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA)

Termini de presentació de sol·licituds: 26/01/2021-04/02/2021

Anunci (PDF, 312.97 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 146.51 KB)

RH/20/011 | En tràmit

Actualitzat: 27/01/2021

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques de programa/ prospectors/es de l’Ajuntament de Calafell

Creació d'una borsa de treball de personal tècnic per cobrir futures contractacions de caràcter temporal que es generin en relació als diferents programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i/o altres entitats, dins l'àmbit de la formació i/o ocupació de les polítiques actives d'ocupació, desenvolupats per la Regidoria de Cultura i Ocupació de l'Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 27/11/2020-06/12/2020

Anunci (PDF, 44.8 KB)
Anunci BOP T (PDF, 110.21 KB)
Resultat final (PDF, 60.38 KB)
27/01/2021