Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

Totes les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament de Calafell, a partir del dia 20 de gener de 2022, es tramitaran i gestionaran a través de la plataforma CONVOCA: https://calafell.convoca.online.

PREVENCIÓ CORONAVIRUS: Mesures a seguir per part de les persones aspirants convocades per a la realització de proves de processos selectius de l'Ajuntament de Calafell.

CEMSSA 2021/12 | En tràmit

Actualitzat: 21/01/2022

Contractació laboral d’una plaça de Tècnic/a Informàtic/a per a Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)

Termini de presentació de sol·licituds: 24/12/2021-07/01/2022

Convocatòria i bases (PDF, 229.58 KB)
23/12/2021
Formulari de sol·licitud (PDF, 83.32 KB)
Resultats proves, convocatòria entrevistes (PDF, 211.62 KB)
21/01/2022

RH//21/009 | Tancat

Actualitzat: 20/01/2022

Selecció per a la provisió d’un lloc de treball, en règim d’interinitat, d’auxiliar de ràdio adscrit al departament de Comunicació, i creació d’una borsa de treball

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’un lloc de treball d’auxiliar de ràdio adscrit al Departament de Comunicació, en règim de personal laboral interí fins a cobertura definitiva de lloc.

Termini de presentació de sol·licituds: 07/09/2021-16/09/2021

Convocatòria i bases (PDF, 222.52 KB)
06/09/2021
Resultats finals (PDF, 58.56 KB)
25/11/2021

RH/21/008 | Tancat

Actualitzat: 20/01/2022

Selecció d'un agent de policia, en comissió de serveis, de la policia local de l'Ajuntament de Calafell

Aquesta convocatòria té per objecte un procés de provisió d'un lloc de treball, en comissió de serveis, d'agent de la Policia local de l'Ajuntament de Calafell, adscrit a l'escala d'administració especial, sotsescala serveis especials – policia local -, amb caràcter d'urgència i d'inajornable necessitat.

Termini de presentació de sol·licituds: 10/09/2021-20/09/2021

Anunci (PDF, 44.6 KB)
Anunci, BOP T (PDF, 111.02 KB)

RH/21/007 | Tancat

Actualitzat: 20/01/2022

Dues places d’inspector vacants a la plantilla de personal, adscrites a la unitat d’inspecció de l’Ajuntament de Calafell

Selecció per cobrir dues places d’inspector, vacants a la plantilla de personal, en règim de funcionari interí, amb adscripció a la unitat d’Inspecció dins de la Regidoria d’Ecologia Urbana i Seguretat de l’Ajuntament de Calafell

Termini de presentació de sol·licituds: 17/06/2021-28/06/2021

Convocatòria i bases (PDF, 165.15 KB)
Resultats del 1r exercici, prova de català (PDF, 53.19 KB)
14/09/2021
Resultats finals (PDF, 61.98 KB)
21/10/2021

RH/21/006 | Tancat

Actualitzat: 20/01/2022

Selecció de dos monitors/es de joventut de l'Ajuntament de Calafell

Selecció per nomenar a dues persones, com a funcionàries interines, a jornada sencera una i a temps parcial l’altra, per l’execució de programes de caràcter temporal, en concret, el projecte “Casal Jove de Segur”.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/06/2021-10/06/2021

Anunci (PDF, 44.75 KB)
Anunci BOP T (PDF, 110.97 KB)
Declaració responsable (PDF, 190.54 KB)
Resultats finals (PDF, 55.75 KB)
18/08/2021

RH/21/005 | Tancat

Actualitzat: 20/01/2022

Selecció per a la creació d’una borsa d’agents de la policia local de Calafell, en règim d’interinitat

Termini de presentació de sol·licituds: 14/05/2021-24/05/2021

Anunci (PDF, 43.69 KB)
Anunci BOP T (PDF, 110.23 KB)
Anunci d'esmena de les bases aprovades (PDF, 52.13 KB)
01/06/2021