Filtrar

Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

SOC032/19/00078 | Obert

Actualitzat: 26/06/2020

Selecció del personal per a cobrir tres llocs de treball de la subvenció "Treball als Barris"

Selecció del personal de la subvenció Treball als Barris per a cobrir tres llocs de treball:

  • Peó/na de manteniment
  • Formador/a d’informàtica i recerca de feina
  • Tècnic/a de formació en l' àmbit de la primera acollida

Les persones interessades en participar en el procés de selecció s’hauran de dirigir a l’Oficina de Treball del Vendrell a través de l’adreça electrònica ofertesvendrell.soc@gencat.cat, dins del termini establert i indicant el DNI/NIE i el número d'oferta (veure annexos del anunci adjunt) per la qual estan interessat/des.

Termini de presentació de sol·licituds: 26/06/2020-07/07/2020

Anunci i criteris (PDF, 166.69 KB)

CEMSSA 2020/02 | Obert

Actualitzat: 17/06/2020

Selecció d’un/a gerent per a l’empresa municipal de serveis CEMSSA

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA, Carretera Sanatori, 30 (antic mercat de Calafell) de 43820 Calafell (Tarragona), on es troben ubicades les oficines de CEMSSA, en horari de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

Termini de presentació de sol·licituds: 17/06/2020-09/07/2020

Convocatòria i bases (PDF, 373.07 KB)

CEMSSA 2020/01 | En tràmit

Actualitzat: 04/03/2020

Selecció de personal per als llocs de treball eventual de subalterns i constitució de borsa de treball per a l’empresa municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)

Termini de presentació de sol·licituds: 13/02/2020-20/02/2020

Convocatòria i bases (PDF, 426.06 KB)
Sol·licitud (PDF, 246.33 KB)
Llista provisional d'admesos i exclosos (PDF, 330.64 KB)
04/03/2020

RH/19/004 | En tràmit

Actualitzat: 03/03/2020

Convocatòria de selecció de dos llocs de monitor, per concurs oposició, per al Projecte patis oberts

Per Decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Interns número 2019/7257, de 28 de desembre de 2019, es va resoldre aprovar les bases que regiran la selecció per nomenar a dues persones, com a funcionàries interines a temps parcial, per l'execució de programes de caràcter temporal, en concret, el projecte de “Patis Oberts”, aprovat per acord de Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2019, així com la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 16/01/2020-25/01/2020

Convocatòria i bases (PDF, 137.65 KB)
Resultats finals (PDF, 159.23 KB)
03/03/2020

SOC/6873/2019 | En tràmit

Actualitzat: 11/02/2020

Contractació d’un/a auxiliar administratiu/iva de caràcter temporal

L’Ajuntament de Calafell té la necessitat urgent de cobrir un lloc de treball de caràcter temporal d’auxiliar administratiu/iva, a jornada sencera, a càrrec de la subvenció Programa A. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció en el marc del Projecte Treball als barris.

Termini de presentació de sol·licituds: 10/12/2019-17/12/2019

Decret rectificació (PDF, 80.7 KB)
13/12/2019
Resultats finals (PDF, 98.43 KB)
11/02/2020

CEMSSA 2019/26 | Tancat

Actualitzat: 15/11/2019

Creació d'una borsa de treball de personal de neteja de CEMSSA

Creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals que gestiona la societat municipal CEMSSA, en els supòsits de substitucions i/o vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 16/10/2019-22/10/2019

Convocatòria i bases (PDF, 423.53 KB)
Sol·licitud (PDF, 249.36 KB)
Llista provisional d'admesos i exclosos (PDF, 322.2 KB)
24/10/2019
Llista definitiva d'admesos i exclosos (PDF, 327.51 KB)
06/11/2019
Resultats del procés selectiu (PDF, 320.3 KB)
13/11/2019
Aprovació de la borsa de neteja (PDF, 308.22 KB)
15/11/2019