Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

PREVENCIÓ CORONAVIRUS: Mesures a seguir per part de les persones aspirants convocades per a la realització de proves de processos selectius de l'Ajuntament de Calafell.

RH/20/003 | En tràmit

Actualitzat: 01/12/2020

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic de protecció civil, en règim d'interinitat

Anunci convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic de protecció civil, en règim d'interinitat, de l'Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 21/08/2020-31/08/2020

Anunci (PDF, 44.54 KB)
Convocatòria i bases (PDF, 196.27 KB)
Anunci BOP T (PDF, 110.14 KB)
Anunci BOP T (PDF, 115.44 KB)
08/09/2020
Convocatòria proves teòrica i pràctica (PDF, 33.88 KB)
05/11/2020
Resultats finals i proposta de nomenament (PDF, 32.59 KB)
01/12/2020

DIPT6892 | Obert

Actualitzat: 30/11/2020

Contractació de 1 tècnic/a coordinador/a d’equip d’agents cívics

Contractació de 1 tècnic/a coordinador/a d’equip d’agents cívics a càrrec de la subvenció de la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/12/2020-10/12/2020

Convocatòria i bases (PDF, 157.02 KB)

DIPT6892 | Obert

Actualitzat: 30/11/2020

Convocatòria per a la contractació de 14 agents cívics

Contractació de 14 agents cívics a càrrec de la subvenció de la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la COVID-19.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/12/2020-10/12/2020

Convocatòria i bases (PDF, 147.78 KB)

RH/20/002 | En tràmit

Actualitzat: 30/11/2020

Procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball de Dinamitzador/a d’activitats de desenvolupament econòmic, social i cultural, en règim de funcionari interí

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d'un lloc de treball de Dinamitzador/a d'activitats de desenvolupament econòmic, social i cultural adscrit a la regidoria de Joventut i Centres Cívics, en règim de personal funcionari interí per cobrir plaça vacant.

Termini de presentació de sol·licituds: 28/10/2020-06/11/2020

Anunci (PDF, 44.77 KB)
Anunci BOP T (PDF, 114.17 KB)
Bases de la convocatòria (PDF, 572.07 KB)
Declaració jurada (PDF, 173.16 KB)

RH/20/011 | Obert

Actualitzat: 27/11/2020

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques de programa/ prospectors/es de l’Ajuntament de Calafell

Creació d'una borsa de treball de personal tècnic per cobrir futures contractacions de caràcter temporal que es generin en relació als diferents programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i/o altres entitats, dins l'àmbit de la formació i/o ocupació de les polítiques actives d'ocupació, desenvolupats per la Regidoria de Cultura i Ocupació de l'Ajuntament de Calafell.

Termini de presentació de sol·licituds: 27/11/2020-06/12/2020

Anunci (PDF, 44.8 KB)
Anunci BOP T (PDF, 110.21 KB)

CEMSSA 2020/03 | En tràmit

Actualitzat: 26/11/2020

Creació d'una borsa de treball de personal de neteja de CEMSSA

Creació d’una borsa de treball per a cobrir els llocs de treball de netejador/a vinculats al servei de neteja dels edificis municipals que gestiona la societat municipal CEMSSA.

Termini de presentació de sol·licituds: 05/11/2020-13/11/2020

Convocatòria i bases (PDF, 407.76 KB)
Sol·licitud (PDF, 239.91 KB)