Biblioteques

Calafell compta amb dues biblioteques municipals: la biblioteca Ventura Gassol i la biblioteca Casa Nova de Segur. La biblioteca de Segur funciona com a filial de la biblioteca de Calafell. Hi trobaràs els mateixos apartats, els materials s'ordenen de la mateixa forma i els serveis són els mateixos.

L'entrada a les biblioteques és lliure, excepte els menors de 8 anys que han d'anar acompanyats d'un adult. Els serveis que oferim són gratuïts.

Per fer ús de qualsevol dels nostres serveis cal presentar el carnet de la biblioteca que s'obté de forma gratuïta. Només cal portar un document identificatiu (NIF, NIE, passaport, carnet de conduir..) i omplir un formulari que us facilitarem al taulell.

Trasllat i servei mínim de la Biblioteca Ventura Gassol

A partir de l'1 d'agost la Biblioteca Ventura Gassol queda tancada per a ser traslladada al nou edifici del nucli antic. Del 17 de setembre i fins a l'obertura a la nova ubicació, la biblioteca oferirà un servei mínim al les dependències municipals de la platja, al carrer Sant Pere, 29:

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17 a 20 h.

Hi haurà una sala de lectura, amb diaris i una selecció de revistes, així com una selecció de llibres i revistes infantils. També hi haurà espai per a estudi o treball, connexió Wi-Fi i accés a ordinadors i impressora.

Sala d'exposicions/lectura

C/ Sant Pere 29-31
43820 Calafell

Horari Biblioteca Casa Nova

Estiu (a partir del 25/6)

Dilluns - divendres: 10 - 13 h

Hivern

Dilluns - dijous: 17 - 20 h

Biblioteca Casa Nova

C/ Dinamarca, 8
43882 Segur de Calafell

Préstec i altres serveis

Et pots endur a casa fins a 30 documents, distribuïts de la següent forma:

  • 15 llibres
  • 5 dvds
  • 5 cds
  • 5 revistes

El préstec te una durada de 30 dies per a tots els materials i es pot prorrogar fins a dues vegades, si no hi ha reserves prèvies. Les prorrogues es poden fer venint personalment, per telèfon o per correu electrònic. El retorn dels documents es pot fer a la biblioteca de Calafell o a la de Segur indistintament.

Préstecs per a col·lectius

També fem préstecs per a col·lectius (escoles, esplais etc). Demaneu informació al taulell de la biblioteca.

Reserves

Pots fer reserves del fons de la nostres biblioteques o de qualsevol altra de la xarxa, venint personalment a la biblioteca o per Internet. En aquest últim cas, només ho podràs fer si el document és en préstec. Si el document que busques es troba disponible, en aquest cas és indispensable que vinguis a qualsevol de les dues biblioteques.

Seccions

General

Hi podeu trobar els llibres i documents audiovisuals que fan referència a qualsevol matèria.

Hemeroteca

L'any 2010 comptem amb més de 100 revistes diferents i 12 diaris. També imprimim dos diaris de diferents països i llengües cada dia, Diaris del món.

Audiovisuals

Tenim un ampli fons que inclou diferents tipus de materials com: cd-roms, pel·lícules en format DVD, CD de música de qualsevol estil .

Infantil

Hi podeu trobar llibres d’imaginació per diferents edats, primeres lectures pels que aprenen a llegir i pels que ja en saben. Llibres, cd-roms i DVD de matèries, pel·lícules i cd-roms per aprendre jugant.

A la sala infantil també podeu trobar el Racó de pares i mares , on trobareu material de tot tipus relacionat amb les diferents etapes de l’embaràs, la criança dels fills, els problemes amb els adolescents, jocs i contes seleccionats per a diferents etapes de la vida.

Col·lecció local

La biblioteca recull tot allò que fa referència a Calafell, especialment les publicacions d’autors locals o que fan referència al nostre municipi. També elaborem un dossier de premsa amb les notícies que fan referència a Calafell.