Filtrar

Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia (PDF, 140.82 KB)
Presentada al ple 17/10/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 11 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 3 vots a favor: 2 dels regidors de C’s i 1 de la regidora del PP; acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 11

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig al projecte de llei impulsat pel Govern de la Generalitat de contractes de serveis a les persones, coneguda com la llei Aragonès (PDF, 234.09 KB)
Presentada al ple 17/10/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres amb 2 vots a favor: 1 de la regidora d’ UAM i 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 12 abstencions: 9 dels regidors del PSC, 2 dels regidors de C’s i 1 de la regidora del PP; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP

Vots a favor: 2
Abstencions: 12

Moció que presenta el grup municipal Sumem+Junts de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació (PDF, 104.15 KB)
Presentada al ple 17/10/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 4 vots en contra: 2 dels regidors de C’s , 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’en Comú Podem i amb 10 abstencions: 9 dels regidors del PSC i 1 de la regidora d’ UAM, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Sumem+

Vots en contra: 4
Abstencions: 10

Moció que presenten els grups municipals del PSC, d’En Comú Podem i PP per un municipi lliure del tràfic de dones,nenes i nens (PDF, 138.54 KB)
Presentada al ple 26/09/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a favor: 9 dels regidors del PSC, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de la CUP, 2 dels regidors de S+JUNTS, 1 de la regidora de la CUP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 2 abstencions dels regidors de C’s, acorda aprovar, íntegrament, la moció.

Presentada per: ECP-ECG, PP, PSC

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Calafell, per la lluita contra el “top manta” (PDF, 100.36 KB)
Presentada al ple 12/09/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’En Comú Podem, 2 dels regidors de la CUP, amb 3 vots a favor: 2 dels regidors de C's, 1 de la regidora d’UAM i amb 5 abstencions: 3 dels regidors d’ERC i 2 dels regidors de S+Junts, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 13
Abstencions: 5

Moción del Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento Decalafell para la creación de una mesa de trabajo del comercio local de Calafell (PDF, 94.76 KB)
Presentada al ple 12/09/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 11 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’En Comú Podem, amb 2 vots a favor dels regidors de C's i amb 8 abstencions: 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de S+Junts, 2 dels regidors de la CUP i 1 de la regidora d'UAM, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 2
Vots en contra: 11
Abstencions: 8