Filtrar

Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per demanar un baixador d'alta velocitat al Penedès (PDF, 132.04 KB)
Presentada al ple 12/03/2020 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 5 vots en contra: 3 dels regidors/es d’ ERC i 2 dels regidors/es de la CUP amb 3 vots a favor: 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ UAM i 1 de la regidora de Sumem+Junts i amb 12 abstencions: 9 dels regidors/es del PSC, 2 dels regidors de Cs, 1 de la regidora d’ ECP-ECG , no aprova la moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts per demanar un baixador d’alta velocitat al Penedès.

Presentada per: Sumem+

Vots a favor: 3
Vots en contra: 5
Abstencions: 12

Moció presentada pels grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, SUMEM+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim (PDF, 93.75 KB)
Presentada al ple 13/02/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors de Cs, 2 dels regidors/es de SUMEM+, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ ECP-ECG, no estant present en la votació la regidora d’UAM, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PP, PSC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 20

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en suport als òrgans constitucionals i per instar a l'actual Govern d'Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes (PDF, 113.19 KB)
Presentada al ple 23/01/2020 | Desestimada

El Ple de la corporació amb 18 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ ECP-ECG, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+ i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 3 vots a favor 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora del PP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 18

Moció que presenten els grups municipals d'En Comú Podem, PSC, ERC i UAM per a la declaración d’emergència climática (PDF, 177.06 KB)
Presentada al ple 23/01/2020 | Aprovada

El Ple de la corporació amb 19 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ ECP-ECG, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+ i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions dels regidors de Cs, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PSC, UAM

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Moció presentada pel grup municipal d’ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya (PDF, 99.37 KB)
Presentada al ple 12/12/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 12 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’UAM, 1 abstenció de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: ERC

Moció presentada pel grup municipal de la CUP en defensa de la República Àrab Sahrauí democràtica (R.A.S.D) (PDF, 181.94 KB)
Presentada al ple 12/12/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP