Filtrar

Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció per a l’elaboració d’un pla especial que reguli la implantació de cases d’apostes i la prevenció a l’addicció al joc de menors (PDF, 100.4 KB)
Presentada al ple 07/01/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació amb 12 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 del regidor de C’s i amb 5 abstencions dels membres de CiU, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: C's

Moció per l'estudi de la ubicació d'una residència per grans discapacitats al municipi de Calafell (PDF, 122.3 KB)
Presentada al ple 03/12/2018 | Aprovada

Aprovada per unanimitat de tots els membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal.

Presentada per: C's

Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l’espai de migdia als centres educatius de titularitat pública (PDF, 116.44 KB)
Presentada al ple 03/12/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta amb 17 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d'UAM, 5 dels membres de CIU, 2 dels membres de la CUP, 1 membre de C's, amb 1 abstenció del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra i 2 vots en contra dels membres d'ERC.

Presentada per: CUP

Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus (PDF, 97.38 KB)
Presentada al ple 05/11/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CUP, C's, CiU, ERC, PP, PSC, UAM