Govern municipal

Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcalde: Ramon Ferré Solé (PSC)

Àrea de Medi Ambient i Seguretat
Medi Ambient: Josep Parera Ribell (UAM), primer tinent d'alcalde
Policia, Mobilitat i Recursos Humans: Joan M. Triadó Juan (UAM)

Àrea de Turisme i Via Pública
Turisme, Joventut, Esports: Teresa González Santiago (PP), segona tinenta d'alcalde
Via Pública, Transport públic, Brigada: Juanjo García Álvarez (PP)

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica
Qualitat de Vida, Serveis Socials i Ocupació: Helena Rubio Pérez (PSC), tercera tinenta d'alcalde
Promoció Econòmica, Comerç i Ensenyament: Lluïsa Lastra Flores (PSC)

Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics
Economia, Serveis Jurídics, Contractació, Compres, Informàtica: Adrià Seras Viola (PSC), quart tinent d'alcalde
Urbanisme, Obres, Patrimoni: Miguel Ángel Perín Tienda (PSC)