Filtrar

Planejament en tràmit

17/01/2020
Pla especial urbanístic de regulació de sòl dotacional PEU Casa de colònies Artur Martorell

27/09/2019
Modificació del projecte executiu de millora de les instal·lacions de la pista esportiva del Castell

22/05/2019
Projecte d’urbanització del PAU en SUC 5 Sant Antoni

20/05/2019
Modificació pla especial urbanístic de la zona de serveis tècnics “La Rafela”

14/05/2019
Pla de Millora Urbana (PMU) 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafel