Filtrar

Conveni

22/09/2020
Conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’Entitat Creu Roja Calafell

Anunci (PDF, 74.15 KB)
Conveni signat (PDF, 774.28 KB)

22/09/2020
Subvenció a Càritas Parroquial Calafell Poble

Anunci (PDF, 59.97 KB)
Conveni signat (PDF, 1.73 MB)

22/09/2020
Subvenció a Càritas Parroquial Segur de Calafell

Anunci (PDF, 60.16 KB)
Conveni signat (PDF, 1.74 MB)

30/06/2020
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i l'Associació per la creació d'estudis i projectes socials (CEPS) per al sosteniment de la unitat d'escolarització compartida (UEC) de Calafell

Conveni i annex (PDF, 250.82 KB)

27/05/2020
Conveni entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Alex Toledo Romero

Conveni i certificat (PDF, 146.91 KB)
Conveni signat (PDF, 1.99 MB)

16/04/2020
Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell en matèria de transport adaptat

Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell en matèria de transport adaptat prèvia reserva del crèdit corresponent.

Conveni (PDF, 362.2 KB)
Certificat de l'aprovació (PDF, 99.31 KB)
16/04/2020