Concurs de pintura ràpida

IV Concurs de Pintura Ràpida "La Platja de Calafell"

Bases 2018

 1. Data: dissabte 9 de juny de 2018. El segellat de les obres es farà de 9 a 10 del matí a la Casa Barral, ubicada passeig Marítim de Sant Joan de Déu, 18. Cada participant podrà segellar només una obra i serà necessària la presentació del DNI.
 2. Inscripcions i termini: Al telèfon 977 699 009 (Ext. 470) o al correu electrònic ecarrasco@calafell.org, fins al dia 7 de juny de 2018. També es podran realitzar inscripcions el mateix dia del concurs entre 9 i 10 del matí.
 3. Participants i material: Aficionats i professionals de la pintura o del dibuix que tinguin 18 anys complerts. S’admetran totes les tècniques i corrents estètiques. Tot el material va a càrrec del participant. La mida mínima de les obres serà lliure i aquestes s’hauran de presentar sobre una superfície rígida. Les teles hauran de presentar-se amb bastidor.
 4. Tema: El tema serà el nucli de la Platja de Calafell (des de l’av. Sanatori fins a la franja marítima i des la carrerada d’en Ralet fins a la pl. dels Països Catalans). Poden ser edificis, carrers, racons, paisatges, etc. El quadre es pintarà en el lloc escollit per l’autor i no s’acceptaran pintures a partir d’una foto o un altre mitjà que no sigui in situ.
 5. Premis
  • Primer premi: 500 euros
  • Segon premi: 300 euros

  En els premis s’hi aplicarà la retenció pertinent de l’IRPF. Els premis podran ser declarats deserts, si els membres del jurat així ho determinen.

 6. Recepció de les obres: Al Museu Casa Barral el dia 9 de juny de 2018 fins a les 14 h. No s’admetran a concurs les obres presentades més tard i serà requisit indispensable que el quadre es realitzi íntegrament en el període de temps assenyalat. Les obres es lliuraran a l’organització sense signar ni marcar, a excepció del segell de l’organització per al seu control.
 7. Veredicte: El veredicte del jurat, els membres del qual es faran públics el dia del concurs, serà inapel·lable i es donarà a conèixer a la Casa Barral el mateix dia a les 15 h.
 8. Exposició: Totes les obres seran exposades a la Sala d’Exposicions de la Platja, del 12 al 17 de juny de 2018. No podran ser retirades abans d’aquest termini. Passats 30 dies de la finalització de l’exposició els quadres no retirats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Calafell. No s’enviaran teles per cap mitjà i les haurà de recollir l’autor o una persona degudament autoritzada. L’organització no es fa responsable del deteriorament o desperfecte de les obres.
 9. Drets: En el moment de presentar l’obra al concurs, els autors signaran un document de cessió en exclusiva a l’Ajuntament de Calafell, de la facultat d’explotar les obres guanyadores, amb exclusió de qualsevol altra persona, inclòs el propi cedent, i les d’atorgar autoritzacions no exclusives a tercers, de conformitat amb l’article 48 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquesta cessió en exclusiva també confereix legitimació a l’Ajuntament, amb independència de la del titular cedent, per a perseguir les violacions que afectin les facultats que se li hagin cedit.
 10. Protecció de dades: En participar, s’autoritza que les dades de caràcter personal que s’han proporcionat siguin tractades i incorporades en un Fitxer denominat Cultura, responsabilitat de Ajuntament de Calafell, essent la seva finalitat gestionar les activitats que s’organitzen. Conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell. Així mateix autoritza la publicació de les seves dades indentificatives en cas que resulti premiat, així com a la captació i publicació de la seva imatge en el marc d’aquest concurs i en qualsevol medi que consideri adient l’Ajuntament, incloent-hi els medis online. Aquesta autorització es dóna amb caràcter gratuït i pot ser revocada en qualsevol moment per comunciació escrita a aquest Ajuntament i sense efectes retroactius.