Calendari del contribuent

Dates i període de pagament dels tributs de caràcter periòdic a Calafell per a l'exercici de 2017:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Rebuts no domiciliats: del 17 d’abril al 23 de juny
Rebuts domiciliats: 2 de juny

Impost de Béns Immobles (Urbana)
Rebuts no domiciliats: del 2 de maig a l’7 de juliol
Rebuts domiciliats en 6 terminis: 5 de maig, 2 de juny, 4 de juliol, 1 de setembre, 3 d’octubre i 2 de novembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 3 d’octubre

Impost de Béns Immobles (Rústica)
Rebuts no domiciliats: del 3 de juliol al 8 de setembre
Rebuts domiciliats: 3 d’agost

Taxa per a la recollida d’escombraries
Rebuts no domiciliats: del 17 d’abril al 23 de juny
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 5 de maig, 4 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 5 de maig

Taxa de guals
Rebuts no domiciliats: de l’1 de juny al 4 d’agost
Rebuts domiciliats: 3 d’agost

Taxa per manteniment del cementiri
Rebuts no domiciliats: del 3 de juliol al 8 de setembre
Rebuts domiciliats: 3 d’agost

Impost sobre activitats econòmiques
Rebuts no domiciliats: de l’1 de setembre al 3 de novembre
Rebuts domiciliats: 3 d’octubre

Els contribuents que no tinguin els tributs domiciliats, podran fer-ne el pagament en qualsevol entitat bancària, amb el document que rebran per correu al domicili fiscal. Per aquest motiu, és important comunicar qualsevol canvi sobre les dades personals. Qui tingui els impostos domiciliats, rebrà un càrrec directament en el compte que va donar en fer la domiciliació i també cal comunicar qualsevol modificació de les dades bancàries que s’hagi produït.

Aquestes comunicacions poden fer-se presencialment al Servei d’Atenció al Ciutadà o la seu digital de l’Ajuntament, mitjançant certificat digital. També pot omplenar-se els formularis que els contribuents han rebut a casa seva i enviar-los per correu postal o per fax al 977 69 62 84.

Els pagaments també poden fer-se a través de la web de tràmits l’Ajuntament.