Filtrar

Nomenclàtor

27/11/2019
Nomenclàtor de vies, espais urbans, llocs i camins de Calafell

19/12/2017
Protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm 3480/2017 de data 28 d’agost de 2017 es va ordenar la incoació d’un expedient per a l’aprovació d’un Protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell, i per a la seva elaboració es van buscar pautes o directrius a l’hora de nomenar els carrers de la vila, d’acord amb els protocols aprovats en altres municipis.

28/08/2017
Protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm 3480/2017 de data 28 d’agost de 2017 es va ordenar la incoació d'un expedient per a l'aprovació d’un expedient per a l'aprovació d'un Protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell, i per a la seva elaboració es van buscar pautes o directrius a l'hora de nomenar els carrers de la vila, d'acord amb els protocols aprovats en altres municipis.