Comissions informatives

Les comissions informatives tenen com a funció l’estudi, informe, preparació i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple de l’ajuntament o de la Junta de Govern Local quan aquesta actua amb competències delegades del ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal. Es reuneixen, en sessions ordinàries, cada quinze dies, els dimarts a partir de les 9.30 h.

Per al present mandat, l’Ajuntament de Calafell ha constituït les comissions informatives següents:

 • Comissió Informativa de Transparència i Participació
  Presidència: Ramon Ferré Solé

 • Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica
  Presidència: Helena Rubio Pérez

 • Comissió Informativa de Serveis Econòmics i Urbanístics
  Presidència: Adrià Ignasi Seras Viola

 • Comissió Informativa de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana
  Presidència: Josep Parera Ribell

 • Comissió Informativa de Turisme i Via Pública
  Presidència: Teresa Gonzàlez Santiago

 • Comissió Especial de Manteniment i Eficiència Energètica
  Presidència: Jesús Benedicto Calahorra