Premi de cartes d'amor

Des de l'any 1993 que cada any per Sant Jordi es llegeix el veredicte del Premi de Cartes d'Amor. Aquest concurs va partir del programa de Calafell Ràdio, "La Biblioteca" que encapçalaven Carolina Rion i Serafina Badenas. Actualment són membres del jurat.

Al llarg dels anys, aquest concurs ha anat adquirint ressò i augmentant el nombre de participants que els darrers anys ha sigut de més dos-cents. La majoria de participants són de Catalunya, però donat que les bases del concurs contemplen poder presentar escrits en qualsevol llegua oficial de l'Estat Espanyol, n'arriben de tot l'estat, de Madrid, Andalusia, València, etc. i des de l'era Internet ens ha arribat alguna de Llatinoamèrica i Àfrica.

Bases del XXVIII certamen de cartes d'amor

 1. Gènere: Carta de qualsevol tipus d'amor. Queden exclosos altres gèneres com poesia, narrativa, etc.  
 2. Categories: Júnior, menors de 18 anys, i sènior, a partir de 18 anys.
 3. Exclusivitat: Els treballs han d'ésser inèdits. Queden exclosos de participació els guanyadors de l'edició de l'any 2020.  
 4. Idioma: Català i/o castellà.  
 5. Extensió: Màxima de dos fulls DIN A-4, a doble espai i a una sola cara, preferentment en font Arial o Tahoma 10 o 11 imprès des d’ordinador. No es poden presentar més de dues cartes per participant.
 6. Presentació: Cal entrar 5 còpies acompanyades d’un sobre tancat, amb el títol escrit a l’exterior i a l’interior del sobre hi han de figurar les dades de l’autor: nom complet, edat del participant en la categoria júnior, adreça, telèfon i NIF.

  Cal presentar-ho per registre d’entrada a l’Ajuntament de Calafell de la manera següent:
  1. OPCIÓ 1: Mitjançant correu postal a:
   AJUNTAMENT DE CALAFELL
   A l’atenció del Departament de Cultura/Certamen Cartes d’amor
   Plaça de Catalunya, 1
   43820 Calafell (Tarragona)
  2. OPCIÓ 2: Presencialment amb cita prèvia a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC). La cita prèvia es pot demanar en línia o per telèfon al 977 699 009, extensió 2369.
  3. OPCIÓ 3: Telemàticament entrant a l'adreça: https://seu.calafell.cat, si es disposa de certificació digital (Identifica't).
  4. OPCIÓ 4: A qualsevol administració que disposi de finestreta única.
    
 7. Termini: S’han de presentar abans del 19 de març de 2021.
 8. Gratificacions: Hi ha dues categories: Júnior: 200 € i Sènior: 400 €. S’aplicarà la retenció de l’IRPF pertinent..
 9. Veredicte: El 23 d’abril a les 13.30 hores es farà públic el veredicte a través de l’emissora municipal Calafell.tv - Calafell Ràdio (107.9 FM). 
 10. Publicació: L’organització es reserva el dret a poder publicar els treballs guardonats i els finalistes, fent constar el nom de l’autor/a i la seva condició de guanyador o de finalista.
 11. Protecció de dades: En participar, s’autoritza que les dades de caràcter personal que s’han proporcionat siguin tractades i incorporades en un Fitxer denominat Cultura, responsabilitat de Ajuntament de Calafell, essent la seva finalitat gestionar les activitats que s’organitzen. Conforme el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, el participant podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de Catalunya, 1. 43820 Calafell.

  Així mateix autoritza a que les dades de contacte dels finalistes siguin cedides a l’emissora municipal Calafell.tv - Calafell Ràdio, per tal de que aquesta emissora es posi en contacte amb cada finalista amb l’objectiu de realitzar una entrevista. En cas de que un finalista no desitgi que les seves dades siguin comunicades a la ràdio per aquesta finalitat caldrà que ho informi anticipadament.
 12. Condicions: El sol fet de participar suposa la total acceptació de les bases. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases. Els treballs no premiats no es retornaran i es destruiran passada la convocatòria.

Més informació i preguntes: 977 699 009 extensió 2470