Filtrar

Reglaments

27/02/2019
Reglament de règim intern de les llars d'infants municipals de Calafell

L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de la prestació del servei de les llars d'infants municipals de Calafell.

29/08/2018
Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell

19/03/2018
Reglament la regulació del règim d’ús i gestió dels equipaments municipals anomenats espais cívics

..."És objecte d’aquest Reglament la regulació del règim d’ús i gestió dels equipaments municipals anomenats espais cívics, amb la finalitat de promoure la participació ciutadana i potenciar la convivència integral per assolir una millor cohesió entre els ciutadans del municipi i una millora del desenvolupament social, cultural, educatiu, esportiu i/o de lleure."...

Reglament_espais_cvics.pdf (PDF, 157.21 KB)

02/02/2018
Reglament de participació ciutadana

23/01/2018
Reglament d'ús de les instal·lacions públiques dels centres d'educació infantil i primària de Calafell

13/12/2017
Reglament per a l'elaboració de pressupostos participatius 2018

En sessió plenària realitzada el dia 4 de setembre de 2017 va acordar aprovar el inicialment el Reglament per a l'elaboració de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per tal que els veïns i veïnes puguin proposar i decidir en què invertir l'1% dels recursos ordinaris (aproximadament uns 400.000 €) pel pressupost municipal de l'any 2018.