Filtrar

Reglaments

19/07/2019
Reglament pressupostos participatius 2020

Identificació de l’expedient 7091/2019. Per a més informació sobre els pressupostos participatius, visiteu http://decidim.calafell.cat/.

09/04/2019
Reglament d'ús i gestió dels espais cívics

09/04/2019
Reglament de funcionament dels casals joves de Calafell

05/04/2019
Reglament Regulador dels horaris pel canvi de sistema de control i gestió de trànsit mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de vehicles

El reglament té l’objecte de regular i ordenar del trànsit de vehicles dins l’illa de vianants i és complementari a les ordenances de circulació a l’illa de vianants i de les de convivència ciutadana i altres que pugui haver-hi, en desenvolupament de la regulació de les circumstàncies de les zones o illes de vianants.

27/02/2019
Reglament de règim intern de les llars d'infants municipals de Calafell

L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de la prestació del servei de les llars d'infants municipals de Calafell.

29/08/2018
Reglament Regulador del Fons de Productivitat de l’Ajuntament de Calafell