Reglaments

01/03/2021
Reglament d’ús del Teatre Municipal Joan Colet de Calafell (TJC)

12/03/2020
Reglament del servei públic de viatgers del transport públic urbà i servei de transport escolar municipal amb vehicles de motor dins del terme municipal de Calafell

Reglament (PDF, 544.64 KB)
21/07/2006
Reglament (modificació) (PDF, 181.96 KB)
11/03/2009

19/07/2019
Reglament pressupostos participatius 2020

Identificació de l’expedient 7091/2019. Per a més informació sobre els pressupostos participatius, visiteu http://decidim.calafell.cat/.

09/04/2019
Reglament d'ús i gestió dels espais cívics

09/04/2019
Reglament de funcionament dels casals joves de Calafell

05/04/2019
Reglament Regulador dels horaris pel canvi de sistema de control i gestió de trànsit mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de vehicles

El reglament té l’objecte de regular i ordenar del trànsit de vehicles dins l’illa de vianants i és complementari a les ordenances de circulació a l’illa de vianants i de les de convivència ciutadana i altres que pugui haver-hi, en desenvolupament de la regulació de les circumstàncies de les zones o illes de vianants.