Filtrar

Reglaments

19/03/2018
Reglament la regulació del règim d’ús i gestió dels equipaments municipals anomenats espais cívics

..."És objecte d’aquest Reglament la regulació del règim d’ús i gestió dels equipaments municipals anomenats espais cívics, amb la finalitat de promoure la participació ciutadana i potenciar la convivència integral per assolir una millor cohesió entre els ciutadans del municipi i una millora del desenvolupament social, cultural, educatiu, esportiu i/o de lleure."...

Reglament_espais_cvics.pdf (PDF, 157.21 KB)

02/02/2018
Reglament de participació ciutadana

23/01/2018
Reglament d'ús de les instal·lacions públiques dels centres d'educació infantil i primària de Calafell

13/12/2017
Reglament per a l'elaboració de pressupostos participatius 2018

En sessió plenària realitzada el dia 4 de setembre de 2017 va acordar aprovar el inicialment el Reglament per a l'elaboració de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per tal que els veïns i veïnes puguin proposar i decidir en què invertir l'1% dels recursos ordinaris (aproximadament uns 400.000 €) pel pressupost municipal de l'any 2018.

06/11/2017
Reglament municipal regulador del servei de retirada i ingrés de vehicles al dipòsit municipal

08/09/2017
Reglament Consell Seguretat i Prevenció