Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

07/08/2019
Obra d’enderroc d’una edificació aïllada situada a la carretera de Barcelona, 24-26 de Calafell

El present document té la finalitat de descriure els treballs d’enderroc d’una edificació aïllada situada a la carretera de Barcelona, 24-26 de Calafell. Referència cadastral 2512107CF8621S0001UQ.

Projecte inicial (PDF, 4.36 MB)

17/07/2019
Convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau substitut

Aquest edicte fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau substitut del terme municipal de Calafell.

03/06/2019
Aprovació inicial de la dissolució del Consorci de l'Àrea Residencial Estratègica la Barquera, integrat per I'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Calafell

Anunci (PDF, 67.37 KB)

03/06/2019
Aprovació inicial de la modificació de l’annex V de l’Ordenança d’administració electrònica i transparència

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 9 de maig de 2019 va aprovar inicialment la modificació de l’annex V de l’Ordenança d’administració electrònica i transparència
Anunci (PDF, 52.36 KB)

03/06/2019
Dissolució del Grup Polític Municipal “Unió i Alternativa Municipal”

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 9 de maig de 2019, va donar compte de la consideració dels senyors Josep Parera i Ribell i Joan Maria Triadó i Juan com a regidors membres no adscrits d’aquesta corporació per causa d’abandonament de la formació política “Unió i Alternativa Municipal”, en la candidatura de la qual es van presentar i concórrer en les anteriors eleccions municipals de 2015.

Anunci (PDF, 86.28 KB)