Filtrar

Edictes

En aquest apartat es publiquen els anuncis o edictes de l'Ajuntament. Per consultar els processos selectius de l'oferta pública d'ocupació i/o el planejament en tràmit, consulteu els seus apartats específics.

31/03/2020
Anunci matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020

27/03/2020
II Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Calafell

28/02/2020
Aprovació incial, projecte d’adequació de l’Aula de Natura per a refugi de gats

28/02/2020
Obra d’enderroc d’una edificació aïllada situada a la carretera de Barcelona, 24-26 de Calafell

El present document té la finalitat de descriure els treballs d’enderroc d’una edificació aïllada situada a la carretera de Barcelona, 24-26 de Calafell. Referència cadastral 2512107CF8621S0001UQ.

Projecte inicial (PDF, 4.36 MB)
07/08/2019
Aprovació inicial (PDF, 378.94 KB)
28/02/2020

21/02/2020
Creació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions i delegació de la presidència