Educació infantil i primària

Preinscripció del curs escolar 2020-2021

MOLT IMPORTANT: alumnes que no canvien de centre no han de fer cap tràmit. Se'ls informarà del moment en que caldrà confirmar la matrícula per seguir al mateix centre.

Hi haurà dues formes diferents per realitzar la preinscripció:

Termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció: fins al 25 de maig de 2020

Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot en línia, a través del portal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció.

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya amb tots els terminis i dates proposades.

Sol·licitud de volants col·lectius d'empadronament

Procediment per l'obtenció telemàtica de volants col·lectius d'empadronament per a la preinscripció escolar i formes de tramitar la sol·licitud:

1. Mitjançant la seu electrònica

Accedint a la nostra seu electrònica i seleccionar, a l'apartat de destacats, el volant col·lectiu d'empadronament. Requereix la identificació mitjançant certificat digital o idcat mòbil. S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud l'autorització i els documents d'identitat de les persones majors d'edat empadronades al domicili.

2. Per correu electrònic

Presentant la sol·licitud i la corresponent documentació per correu electrònic a sac@calafell.org. En tots els casos, és necessari que enviï la següent documentació, escanejada o fotografiada:

 • Document d'identitat del sol·licitant, conforme al que s'indica en el paràgraf següent. Es comprovarà que la signatura de la sol·licitud coincideix amb la signatura del document d’identitat.
 • Model de sol·licitud degudament signat per totes les persones empadronades en el domicili per al qual es sol·licita, i document d'identitat de cadascuna d'elles. Es comprovarà que les signatures de l'autorització i del document són coincidents.
  • El document ha de ser:
   • Ciutadans espanyols: DNI o permís de conduir.
   • Ciutadans estrangers: Targeta de residència (en cas de disposar del full verd s’ha d’acompanyar de passaport) o passaport.
 • En la sol·licitud ha d'indicar-se expressament el correu electrònic al qual es consent l'enviament del volant o certificat d’empadronament.

IMPORTANT: Conforme a l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, “els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten”.

Escola Santa Creu de Calafell

C/ Joan Nin, 5-7 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 691 760
Correu: e3000706@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/ceipsantacreudecalafell/

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 aules de P3 a P5.

 • Educació Primària: 3 de 2n a 6è.

Projectes de centre

 • En l’etapa d’Educació Infantil es realitza el treball per projectes i ambients.
 • Inici d’anglès i informàtica a P5. Desdoblament anglès/TAC a primària.
 • Instruments a l’aula : trompeta, trombó, saxofon i clarinet (CM).
 • Fem teatre / El meu hort / Tots som amics/ educació emocional.
 • Utilització de pissarres digitals i altres recursos TAC a totes les aules.
 • Iniciació cant coral a 5è amb participació a la Trobada de corals de Tarragona.
 • Servei de mediació i tutories personalitzades.
 • Patrimoni històric de Calafell/Representació Ciutadella Ibèrica de Calafell / Treballem amb la gent gran del municipi / Comiat de 6è.
 • Tallers de ceràmica i robòtica / iniciació escacs / Matemàtica lúdica.
 • Esmorzars saludables / Pla de consum de fruita del Departament d’Educació.
 • Rua de Carnaval.
 • Revista escolar El Drac Màgic.
 • Concerts de Nadal / Festes tradicionals / Jornades culturals/ Concursos/ Xerrades.
 • Biblioteca, bibliopati, padrins de lectura...
 • Reutilització de llibres de text.
 • Escola formadora de futurs mestres/ Pla de formació constant del professorat.
 • Escola participant en el Pla Educatiu d’Entorn: “A Calafell fem pinya”

Activitats extraescolars

Patinatge, judo, bàsquet, futbol, dance&acro, zumba, Cambridge English (infants i adults), escola de música. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Escola Castell de Calafell

C/ Cosme Mainé, 11-17 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 694 120
Correu: e3009898@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/ceipcastelldecalafell/

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups per cada curs, des de P3 fins a P5.

 • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r fins a 6è.

Projectes de centre

 • Impuls de les activitats TAC amb pissarres digitals a les aules, ordinadors i tauletes.
 • Tallers de robòtica.
 • Projecte Big Band: viola, violí i violoncel (a partir de 4t).
 • Aprenentatge inicial de la lectura: consciència fonològica, descodificació, club de lectura, racons de lectura, lectura per parelles, lectura individual, hora del conte (Comunitats de petits).
 • Impuls a la lectura: club de lectura, llegim sols, lectura expressiva, tipologies textuals i tallers de lectura (hipòtesi, idees principals, inferències, resum i mapes conceptuals). • Inici de l’aprenentatge de la llengua anglesa des de P3
 • Activitats sistematitzades de convivència i mediació.
 • Educació emocional i orientació tutorial.
 • Immersió lingüística.
 • Projecte reutilització de llibres.
 • Bibliopati, Espai pati tranquil, musicpati,coralpati, pequepati.
 • Hort escolar
 • Biblioteca.
 • Conferències i xerrades de divulgació.
 • Esmorzars saludables.
 • Sortides pedagògiques i colònies.
 • Formació permanent del professorat.
 • Escola formadora de mestres.
 • Escola oberta al municipi.
 • Projectes de medi a tots els nivells.
 • Espais d'aprenentage de P3 a 3r.
 • Plans de treball, capses d'aprenentatge.
 • Escola participant del pla de consum de fruita del Departament d'Educació.

Activitats extraescolars

Bàsquet, patinatge, diveresport, anglès, gimnàstica rítmica i robòtica. Les activitats extraescolars les organitza l'AMPA. Cada inici de curs es fa l'oferta i es porten a terme aquelles en les quals hi ha un mínim d'alumnes. A l'inici del curs s'estableixen els dies i les edats dels grups.

Escola Vilamar

Passatge del Ferrocarril, 32-33 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 691 848
Correu: e3011121@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/escvilamar

Capacitat del centre: tots els nivells tenen una línia, des de P3 a 6è de primària.

L'escola que volem

Democràtica, inclusiva, tolerant, responsable, ho­nesta, flexible, autònoma, participativa, coeducativa, crítica, científica, plurilingüe, tecnològica, ecològica, saludable...

Principis generals

 • Escola de qualitat.

 • Amb un alumnat implicat en el seu procés d'aprenentatge.

 • On el docent aplica metodologies competen­cials: tallers de matemàtica manipulativa, taller d'escriptura, projectes de treball a medi....

 • Escola verda: considerem el pati com espai d'aprenentatge. Amb galliner, plantes remeieres, ar­bres fruiters, menjadores d'ocells, hotel d'insectes, hort escolar, estació meteorològica, etc.

 • Socialitzadora: reutilització de llibres i material socialitzat.

 • Fomenta l'educació per a la salut: conferències, tallers, esmorzars saludables, pla de consum de fruita a l'escola...

 • Promou l'aprenentatge de l'anglès des de P3. For­mem part del Grup Experimental Plurilingüe (GEP).

 • Aposta per les noves tecnologies: pissarres digi­tals a totes les aules, portàtils, tauletes i robòtica.

 • Fomenta l'art plàstic: projectes d'autor

 • Fomenta la lectura: préstec de llibres, anima­cions lectores, padrins lectors, lectura diària.

 • Una escola vinculada a Calafell: programa de sortides pel nostre patrimoni al llarg de tota l'escolaritat.

Activitats extraescolars

Anglès, patinatge, diveresport ,ball, coach, robòtica, judo, tennis, futbol, zumba. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Escola Mossèn Jacint Verdaguer

C/ Josep Lluís de la Rosa, 2-30 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon:977 160 431
Correu: escolacintosegur@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/escolacintosegur

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups per cada curs, des de P3 fins a P5

 • Educació Primària: un grup de 1r i 2 grups per cada curs, des de 2n fins a 6è.

Projectes de centre

 • Projecte ExpeArt, Projecte ExpeLlum, Treball per ambients i Racons de joc. Projectes de treball per fomentar i afavorir els aprenentatges a Educació Infantil.
 • Projecte Biblioteca Escolar. Fomenta l’hàbit lector, el plaer i gust per la lectura amb activitats com: Bibliopati, maletes viatgeres a Cicle Infantil, Cicle Inicial i 6è; Hora de la reina i el rei del conte i racons temàtics; celebracions d’efemèrides; lectura diària; visites d’autors i il·lustradors treballats a l’aula.
 • Projecte Interdisciplinari dels artistes. Treballem pintors/es, arquitectes i escultors/es contemporanis/ es.
 • Projecte hort escolar.
 • Projecte Cintet Ràdio.
 • Projecte revista escolar ETS i UTS en format digital.
 • Aprenem English des de P3 fins a 6è.
 • Treball del patrimoni cultural municipal (Ciutadella Ibèrica, Castell, Ermita de Sant Miquel i Biblioteca Ventura Gassol).
 • Projecte d’escacs, des de 1r fins a 6è.
 • Aprenem amb els Jocs Matemàtics.
 • Fem teatre.
 • Sortides pedagògiques i colònies cicle infantil i acabament d’educació primària.
 • Impuls de les activitats TAC, amb Pdi, tauletes i ordinadors; des de P3 fins a 6è.
 • Projecte festes tradicionals: Cantada nadalenca, Rua de Carnaval, Sant Jordi i Festival de Fi de curs.
 • Setmana Cultural.
 • Convivència i mediació escolar.
 • Esmorzars saludables. Pla de consum de fruita.
 • Escola formadora de mestres.
 • Projecte reutilització de llibres de text.
 • Utilització de material escolar comunitari

Activitats extraescolars

Dansa moderna, anglès lúdic, futbol, bàsquet, reforç escolar, ludiesport, patinatge, som artistes. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Escola la Ginesta

C/ Les Garrigues, 14-16 - 43882 Segur de Calafell
Telèfons: 977 164 723 / 671 040 773
Correu: e3010098@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/esc-laginesta-segurdecalafell

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups de P3, 2 grups de P4 i 2 grups de P5.

 • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r fins a 6è.

Projectes del centre

 • Impuls de les noves tecnologies (tauletes, PDI's, robòtica, treball competencial digital).
 • Treball per ambients lliure circulació a infantil.
 • Projecte de biodiversitat (hort, laboratori, reciclatge, hàbits saludables, pla de consum de fruita…).
 • Tallers internivells a educació infantil i primària.
 • Centre adscrit a la xarxa de competències bàsiques.
 • Activitats per a potenciar el gust per la lectura: maletes viatgeres, el mag del conte, visites d’autors i il·lustradors, padrins de lectura, pla lector, apadrinament de llibres, bibliopati…).
 • Projecte de reutilització de llibres.
 • Aula multisensorial i aula SIEI.
 • Coneixement del medi a cicle inicial mitjançant projectes.
 • Descoberta de l’entorn a educació infantil a través de projectes, tallers i ambients de lliure circulació.

Anglès

Comptem amb dos parlants natius de llengua estran­gera a infantil i primària per potenciar l'anglès.

 • Classes per a adults.

 • Coneixement del medi natural a 4t, 5è i 6è en anglès.

 • Anglès des de P3 fins a 6è

 • Projecte per afavorir el plurilingüisme (GEP, AICLE...)

Activitats extraescolars

Taekwondo, anglès, robòtica, futbol sala, batukxics (timbals) i taller art/creativitat. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Guia de centres