Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

20/05/2022
Projecte de construcció de Reforma del mercat vell

Volum I. Projecte executiu (PDF, 25.79 MB)
Volum V. Amidaments (PDF, 550.81 KB)
Volum VI. Pressupost (PDF, 1.74 MB)
Aprovació inicial (PDF, 107.74 KB)
11/05/2022
Publicació BOPT aprovació inicial (PDF, 137.11 KB)
20/05/2022

11/03/2022
Projecte de millora de l’accessibilitat a l’edifici de l’Ajuntament

Edicte aprovació definitiva (PDF, 43.88 KB)
05/03/0020
Projecte (PDF, 17.99 MB)
21/12/2021

07/03/2022
Modificació del projecte millora instal·lacions pista esportiva del castell - fases edificació i urbanització

07/02/2022
Modificat del projecte d’adequació de l’Aula de Natura per a refugi de gats

Projecte (PDF, 1.09 MB)
Edicte aprovació inicial del modificat (PDF, 138.51 KB)
14/12/2021
Edicte aprovació definitiva del modificat (PDF, 133.17 KB)
07/02/2022

23/12/2021
Projecte de millora de l’accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica

26/10/2021
Projecte d’obra pública de construcció d’un Centre Cívic a Valldemar

El projecte consisteix en la construcció d'un centre cívic de nova planta, en un edifici de planta baixa amb una pista poliesportiva a l'exterior.

Projecte executiu (PDF, 81.59 MB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 124.25 KB)
27/08/2021
Edicte aprovació definitiva (PDF, 673.17 KB)
26/10/2021