Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

19/01/2022
Projecte de millora de l’accessibilitat a l’edifici de l’Ajuntament

Edicte aprovació definitiva (PDF, 43.88 KB)
05/03/0020
Projecte (PDF, 17.99 MB)
21/12/2021

10/01/2022
Modificació del projecte executiu de millora de les instal·lacions de la pista esportiva del Castell

23/12/2021
Projecte de millora de l’accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica

14/12/2021
Modificat del projecte d’adequació de l’Aula de Natura per a refugi de gats

Projecte (PDF, 1.09 MB)
Edicte aprovació (PDF, 138.51 KB)
14/12/2021

16/09/2021
Projecte de construcció de l'skatepark de Calafell

Memòria descriptiva (PDF, 1.22 MB)
Annexos a la memòria (PDF, 8.71 MB)
Plànols (PDF, 5.31 MB)
Pressupost (PDF, 425.12 KB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 57.88 KB)
14/07/2021
Edicte aprovació definitiva (PDF, 485.85 KB)
16/09/2021

27/08/2021
Projecte millora d'accessibilitat INS Camí de Mar

El projecte planteja dues intervencions ben diferenciades i que poden ser adjudicades i executades per separat o be a la vegada. Per una banda la construcció d’una rampa adaptada que permeti la comunicació entre els dos nivells on es situen ambdós edificis des de l’exterior reduint els recorreguts que actualment s’havien de fer pel carrer. Per altra banda seria la instal·lació de l’ascensor en l’espai que el projecte original va reservar a tal efecte.

Projecte executiu (PDF, 6.11 MB)
Edicte aprovació definitiva (PDF, 119.29 KB)
27/08/2021