Autobusos urbans i escolars, taxis

Calafell disposa de tres línies d'autobusos. A continuació us adjuntem els plànols i els horaris de les línies. També es poden consultar al Geoportal de Calafell.

Transport escolar

Els vehicles del transport escolar tenen el certificat de Seguretat Biològica que compleix els requisits del protocol STOP COVID-19 (Codi de Registre: SB-20211).

Les llistes pel transport escolar del curs 2021-2022 seran publicades a partir del 8 d'agost de 2021. Es podran consultar a les oficines del SAC i en aquest apartat web. Les llistes definitives es podran consultar a partir del 6 de setembre de 2021.

IMPORTANT: Totes els usuaris del transport escolar del curs anterior que hagin presentat sol·licitud i que no estiguin al corrent de pagament de tots els rebuts de l’any escolar 2020 – 2021 no han estat admeses.

Es dona un termini improrrogable per posar-se al corrent del pagament dels rebuts. Data màxima per fer els pagaments dia 19 d’agost de 2021. Els rebuts pendents es poden fer efectius a les oficines de BASE, una vegada pagats hauran de presentar per instància els corresponents rebuts o comprovants de que han estat pagats, incloent les dades dels alumnes als que correspon el rebut.

En cas de no fer efectiu el pagament dels rebuts pendents o no fer la presentació dels rebuts o comprovants del pagament provocarà que les sol·licituds d’aquests usuaris siguin eliminades del procés per optar a una plaça del transport escolar 2021–2022 i no tindran dret a la utilització del transport escolar al no complir els requisits exigits a l’hora de fer la inscripció segons l’IT del transport escolar de la web de l’Ajuntament de Calafell on s’informava d’aquesta eventualitat on cada sol·licitant va signar una declaració responsable indicant que era al corrent del pagament dels rebuts de l’any escolar anterior.

Per rebre informació sobre el nombre de rebuts i del deute generat no cal fer cap trucada o comunicat a l’Ajuntament de Calafell doncs tota aquesta informació ja és a les oficines de BASE.

Taxis de Calafell

Taxis Calafell
Titular llicència Matricula Places Telèfon
Jaume Juncosa Ferrer 9543-KBS 5 629 944 151
Salvador Lorente Salgado 7838-HMV 5 679 417 535
José A. Alonso Peredo 7167-JPD 7 651 137 956
Rafael Guirao López 5230-HTY 7 699 345 286
Josep Vicenç Bricollé Edo 1393-JZM 8 608 696 030
Manuel Lucenilla Romero 3422-JYS 8 670 791 670
Oscar Prado Jiménez 1556-KCJ 8 609 234 509
José A. Rueda Guzman 1027-HWM 8 656 826 333
J. Laura Torres López 2908-HRM 8 658 122 704