CUP

Candidatura d'Unitat Popular

Mocions

Moció presentada pel grup municipal de la CUP, amb les adhesions dels grups municipals d’ERC i SUMEM+JUNTS, per elaborar un protocol davant d’agressions masclistes (PDF, 242.32 KB)

Presentada al ple 18/11/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 18 vots a favor: 8 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’EN COMÚ PODEM, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de SUMEM+JUNTS, 2 dels regidors/es de la CUP-AMUNT i amb 2 abstencions: 1 del regidor de Cs i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Lapera, aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC, Sumem+

Vots a favor: 18
Abstencions: 2

Moció d'adhesió al Manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll. Fases I i II. àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona (PDF, 219.29 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Moció presentada pel grup municipal d'ERC amb les adhesions dels grups municipals d'UAM, la CUP i SUMEM+JUNTS a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBI (PDF, 114.92 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d'ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts , 2 dels regidors/es de la CUP, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d'UAM , 3 dels regidors/es d'ERC, i amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, adopta el següent aprova íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ERC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 20
Abstencions: 1

Moció presentada pel grup municipal d’En Comú Podem, amb l’adhesió del grup municipal de la CUP, sobre l’ofensiva d’Israel a Palestina de maig de 2021 (PDF, 162.27 KB)

Presentada al ple 17/06/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria amb 5 vots a favor: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP, 12 abstencions: 9 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago i 1 de la regidora d’UAM i amb 4 vots en contra: 3 dels regidors/esd’ERC i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Vots a favor: 5
Vots en contra: 4
Abstencions: 12

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per lluitar contra la pobresa energètica (PDF, 105.79 KB)

Presentada al ple 15/04/2021 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria amb 12 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC,1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago i 1 de la regidora d’UAM, amb 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP, i amb 1 abstenció de la regidora d’ECP-ECG no aprova la moció que presenta el grup municipal de la CUP per lluitar contra la pobresa energètica.

Presentada per: CUP

Vots a favor: 7
Vots en contra: 12
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions al Pertús (PDF, 94.84 KB)

Presentada al ple 15/04/2021 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria amb 11 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de Ciutadans i 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, amb 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’ECP-ECG i 1 de la regidora d’UAM, no aprova la moció.

Presentada per: CUP

Vots a favor: 7
Vots en contra: 11
Abstencions: 2

Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC per a garantir el dret a l'empadronament i a fi d'evitar la discriminació de les persones immigrades i les que tenen una situació residencial precària (PDF, 110.96 KB)

Presentada al ple 11/03/2021 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 13 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM; 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de la CUP, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i amb 1 abstencions: 1 abstenció del regidor de Cs, no aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Vots a favor: 7
Vots en contra: 13
Abstencions: 1

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de Calafell, amb l’adhesió del grup municipal d’ERC, de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d'expressió (PDF, 94.18 KB)

Presentada al ple 11/03/2021 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 12 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 del regidor de Cs, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 5 vots a favor: 3 dels regidors/esd’ERC, 2 dels regidors/es de la CUP i amb 4 abstencions: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM, 2 dels regidors/es de Sumen + Junts, no aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Vots a favor: 5
Vots en contra: 12
Abstencions: 4

Moció d’alcaldia, amb l’adhesió de tots els grups, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària (PDF, 181.94 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

Moció d’alcaldia de l’Ajuntament de Calafell, amb l’adhesió dels grups municipals del PSC, ECP-ECG, PP, Sumem+Junts, UAM, Cs, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària de Calafell. El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, aprova la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció conjunta dels grups municipals a l'Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l'empresa Glass Saint-Gobain de l'Arboç (PDF, 90.83 KB)

Presentada al ple 08/10/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, adopten el següent acord: Donar ple suport a l'empresa i als treballadors i treballadores, per trobar conjuntament una solució en benefici de tots, sent coneixedors de l'actual moment del mercat de la construcció i de l'automòbil, com també de la problemàtica ja esmentada en el cas del tancament definitiu d'aquestes instal·lacions.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+

Vots a favor: 21

Moció que presenten els grups municipals d'ERC, Sumem+Junts i la CUP per debatre en el proper ple de l'Ajuntament de Calafell en relació a la sentència del Tribunal Suprem (PDF, 101.81 KB)

Presentada al ple 08/10/2020 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 12 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 del regidor de Cs, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, 7 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d'UAM acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP, ERC, Sumem+

Vots a favor: 7
Vots en contra: 12
Abstencions: 2

Moció presentada pel grup municipal de la CUP de suporta José Antonio Valverde Ramírez, JOSANT (PDF, 124.53 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Aprovada

El ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 5 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ ERC i 2 dels regidors/es de la CUP, amb 3 vots en contra: 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora del PP i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Álvarez Laperal i amb 13 abstencions: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumen+Junts, 1 de la regidora d’UAM i 9 dels regidors/es del PSC, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: CUP

Vots a favor: 5
Vots en contra: 3
Abstencions: 13

Moció presentada pel grup municipal de la CUP d’adhesió a l’associació de municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP) (PDF, 133.34 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Desestimada

El ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 9 vots a favor: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors/es de la CUP, 2 dels regidors/es de Sumen+Junts i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Álvarez Laperal, amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’UAM i 1 del regidor de Cs i amb 10 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora del PP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP

Vots a favor: 9
Vots en contra: 10
Abstencions: 2

Moció que presenten conjuntament els grups municipals de la CUP i SUMEM+JUNTS, per la derogació o modificació de la LRSAL i la Llei d’estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i económica (PDF, 116.72 KB)

Presentada al ple 14/05/2020 | Aprovada

El ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ERC, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumen+Junts, 2 dels regidors/es de la Cup, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ ECU-ECG i amb 2 abstencions: 1 de la regidora del PP i 1 del regidor no adscrit sr. Javier Alvarez Laperal, aprova integrament la moció.

Presentada per: CUP, Sumem+

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Moció que presenten conjuntament tots els grups per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconómica dels municipis de Catalunya (PDF, 536.59 KB)

Presentada al ple 23/04/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció i per unanimitat acorda aprovar íntegrament la moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+, UAM

Moció presentada pel grup municipal de la CUP en defensa de la República Àrab Sahrauí democràtica (R.A.S.D) (PDF, 181.94 KB)

Presentada al ple 12/12/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP

Moció presentada pels grups municipals de la CUP i ERC, per l’homenatge als morts calafellencs pel nazisme i declaració de municipi antifeixista (PDF, 137.51 KB)

Presentada al ple 12/12/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Moció presentada pels grups municipals de C’s, PP, Sumem+Junts, ERC i la CUP per la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades (PDF, 220.88 KB)

Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, Sumem+

Moció presentada pels grups municipals de la CUP i En Comú Podem per a l creació de l’Òrgan de participació "Consell d’Infants i Adolescents de Calafell" (PDF, 112.36 KB)

Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig al projecte de llei impulsat pel Govern de la Generalitat de contractes de serveis a les persones, coneguda com la llei Aragonès (PDF, 234.09 KB)

Presentada al ple 17/10/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres amb 2 vots a favor: 1 de la regidora d’ UAM i 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 12 abstencions: 9 dels regidors del PSC, 2 dels regidors de C’s i 1 de la regidora del PP; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Vots a favor: 2
Abstencions: 12

Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l’espai de migdia als centres educatius de titularitat pública (PDF, 116.44 KB)

Presentada al ple 03/12/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta amb 17 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d'UAM, 5 dels membres de CIU, 2 dels membres de la CUP, 1 membre de C's, amb 1 abstenció del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra i 2 vots en contra dels membres d'ERC.

Presentada per: CUP

Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus (PDF, 97.38 KB)

Presentada al ple 05/11/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Proposar el nom de l’1 d’octubre a la plaça situada al c. Sant Pere, davant de les dependències municipals platja (PDF, 94.05 KB)

Presentada al ple 01/10/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta amb 13 vots a favor: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, i amb 8 vots en contra: 2 dels membres del PPC, 1 del membre de C’s 5 dels membres del PSC.

Presentada per: CUP, ERC

Moció conjunta de tots els grups municipals sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31 (PDF, 93.17 KB)

Presentada al ple 03/09/2018 | Aprovada

Aprovada per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Moció del grup municipal de la CUP en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018 (PDF, 103.65 KB)

Presentada al ple 05/03/2018 | Aprovada

El Ple de la Corporació amb 15 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 1 membre del PP, 2 dels membres d’UAM, 5 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 1 membre de la CUP i amb 3 abstencions: 1 d’un membre del PP, 1 del membre de C’s i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra aprova la moció.

Presentada per: CUP

Moció per a la promoció d'horts urbans a Calafell (PDF, 178.55 KB)

Presentada al ple 05/06/2017 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció de rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat 2017 (PDF, 149.31 KB)

Presentada al ple 05/06/2017 | Desestimada

Presentada per: CUP

Moció en suport a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (PDF, 72.11 KB)

Presentada al ple 05/06/2017 | Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Moció d'adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI (PDF, 132.65 KB)

Presentada al ple 02/05/2017 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció per al foment i ús de la bicicleta a Calafell (PDF, 1.45 MB)

Presentada al ple 12/12/2016 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció de suport a les resolucions 1/XI i 263/XI del Parlament de Catalunya (PDF, 196.8 KB)

Presentada al ple 03/10/2016 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció en suport al programari lliure en l'àmbit de les TIC (PDF, 479.25 KB)

Presentada al ple 06/06/2016 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció: Esborrem la simbologia franquista de Calafell (PDF, 597.56 KB)

Presentada al ple 01/02/2016 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció: Ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís (PDF, 212.96 KB)

Presentada al ple 09/12/2015 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció per l'absolució dels tres del Vendrell (PDF, 77.1 KB)

Presentada al ple 09/11/2015 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció de tots els grups municipals de suport a l'acollida de població refugiada (PDF, 83.45 KB)

Presentada al ple 20/10/2015 | Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Moció d'adhesió a la xarxa de municipis acollidors (PDF, 67.08 KB)

Presentada al ple 28/09/2015 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció petició d'arxiu de la causa del cas Expert (PDF, 66.01 KB)

Presentada al ple 28/09/2015 | Aprovada

Presentada per: CUP

Moció de solidaritat amb Askapena (PDF, 188.96 KB)

Presentada al ple 28/09/2015 | Desestimada

Presentada per: CUP

Més informació

Article d'opinió

Viure amb seguretat

Viure amb seguretatEn les darreres setmanes al nostre municipi s’ha parlat molt de (in)seguretat i aprofitem aquest espai per tal d’exposar quin és el nostre posicionament, que ja vam explicar en el nostre programa electoral i defensem des de l’oposició al Ple.

Creiem que la seguretat s’ha de tractar de forma integral i diversificar les accions més enllà de l’augment policial i coercitiu, què també és necessari. Cal que reestructurem serveis i per tal d’establir mecanismes de seguretat envers a les diferents situacions conflictives que qualsevol persona o societat ha d’entomar, cal realitzar intervencions des de diferents àmbits amb la intenció de reduir un context propici a la manca de seguretat. Executar mesures socials, d’habitatge, de promoció del comerç i de formació afavoreixen un context segur on la conflictivitat queda minimitzada. Alhora, La percepció d’inseguretat que tenen veïnes i veïns d’alguns punts concrets del municipi, s’ha de revertir amb l’adequació dels carrers, en quant a il·luminació i distribució, i la presència policial com a efecte preventiu i dissuasiu.

Algunes de les persones identificades i detingudes en les darreres setmanes són persones nascudes o que han crescut com a calafellencs, per tant, els intents de l’actual govern de exposar aquest problema com a un conflicte en el que han vingut joves estrangers de fora del municipi amb la idea de delinquir a Calafell cau pel seu propi pes i deixa entreveure una estratègia que intenta evidenciar aquesta situació com a excepcional, sobrevinguda i sense marge d’acció. Molt lluny de la realitat. A més, en pocs dies han canviat el discurs estadístic on, primerament pregonaven que hi havia menys delictes comesos al 2019 que a l’any anterior, i pocs dies després han hagut de desdir-se a raó dels informes dels Mossos d’esquadra.

Tenim un gran repte com a municipi en aquest àmbit i cal entomar-ho amb seny i responsabilitat, sense una aposta clara per millorar les necessitats bàsiques dels calafellencs i les calafellenques no ho solucionarem únicament amb més presència policial. Treballar des de una perspectiva sòcio-educativa al carrer amb els joves, ampliar els serveis d’inserció sòcio-laboral, recolzar al teixit comercial del municipi o cercar nous nínxols de producció que es puguin establir al municipi també han de ser mesures d’emergència per tal de revertir aquesta situació.

Gener, 2020

 


Tots els grups municipals tenen un espai al magazín Calafell Matí de Calafell Ràdio anomenat Portaveus. S'emet cada dimecres a les 9.30 h. També el podeu escoltar a la ràdio a la carta entrant a qualsevol dels podcasts de dimecres.