CUP

Candidatura d'Unitat Popular

Mocions

Moció presentada pel grup municipal de la CUP en defensa de la República Àrab Sahrauí democràtica (R.A.S.D) (PDF, 181.94 KB)

Presentada al ple 12/12/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP

Moció presentada pels grups municipals de la CUP i ERC, per l’homenatge als morts calafellencs pel nazisme i declaració de municipi antifeixista (PDF, 137.51 KB)

Presentada al ple 12/12/2019
Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Moció presentada pels grups municipals de C’s, PP, Sumem+Junts, ERC i la CUP per la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades (PDF, 220.88 KB)

Presentada al ple 14/11/2019
Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, Sumem+

Moció presentada pels grups municipals de la CUP i En Comú Podem per a l creació de l’Òrgan de participació "Consell d’Infants i Adolescents de Calafell" (PDF, 112.36 KB)

Presentada al ple 14/11/2019
Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig al projecte de llei impulsat pel Govern de la Generalitat de contractes de serveis a les persones, coneguda com la llei Aragonès (PDF, 234.09 KB)

Presentada al ple 17/10/2019
Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres amb 2 vots a favor: 1 de la regidora d’ UAM i 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 12 abstencions: 9 dels regidors del PSC, 2 dels regidors de C’s i 1 de la regidora del PP; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, ECP-ECG

Vots a favor: 2
Abstencions: 12

Moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l’espai de migdia als centres educatius de titularitat pública (PDF, 116.44 KB)

Presentada al ple 03/12/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta amb 17 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d'UAM, 5 dels membres de CIU, 2 dels membres de la CUP, 1 membre de C's, amb 1 abstenció del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra i 2 vots en contra dels membres d'ERC.

Presentada per: CUP

Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus (PDF, 97.38 KB)

Presentada al ple 05/11/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, PSC, UAM

Proposar el nom de l’1 d’octubre a la plaça situada al c. Sant Pere, davant de les dependències municipals platja (PDF, 94.05 KB)

Presentada al ple 01/10/2018
Aprovada

Aprovada per majoria absoluta amb 13 vots a favor: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, i amb 8 vots en contra: 2 dels membres del PPC, 1 del membre de C’s 5 dels membres del PSC.

Presentada per: CUP, ERC

Moció conjunta de tots els grups municipals sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31 (PDF, 93.17 KB)

Presentada al ple 03/09/2018
Aprovada

Aprovada per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, PSC, UAM

Moció del grup municipal de la CUP en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018 (PDF, 103.65 KB)

Presentada al ple 05/03/2018
Aprovada

El Ple de la Corporació amb 15 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 1 membre del PP, 2 dels membres d’UAM, 5 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 1 membre de la CUP i amb 3 abstencions: 1 d’un membre del PP, 1 del membre de C’s i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra aprova la moció.

Presentada per: CUP

Moció per a la promoció d'horts urbans a Calafell (PDF, 178.55 KB)

Presentada al ple 05/06/2017
Aprovada

Presentada per: CUP

Moció de rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat 2017 (PDF, 149.31 KB)

Presentada al ple 05/06/2017
Desestimada

Presentada per: CUP

Moció en suport a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (PDF, 72.11 KB)

Presentada al ple 05/06/2017
Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, PSC, UAM

Moció d'adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI (PDF, 132.65 KB)

Presentada al ple 02/05/2017
Aprovada

Presentada per: CUP

Moció per al foment i ús de la bicicleta a Calafell (PDF, 1.45 MB)

Presentada al ple 12/12/2016
Aprovada

Presentada per: CUP

Moció en suport al programari lliure en l'àmbit de les TIC (PDF, 479.25 KB)

Presentada al ple 06/06/2016
Aprovada

Presentada per: CUP

Moció: Esborrem la simbologia franquista de Calafell (PDF, 597.56 KB)

Presentada al ple 01/02/2016
Aprovada

Presentada per: CUP

Moció: Ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís (PDF, 212.96 KB)

Presentada al ple 09/12/2015
Aprovada

Presentada per: CUP

Moció per l'absolució dels tres del Vendrell (PDF, 77.1 KB)

Presentada al ple 09/11/2015
Aprovada

Presentada per: CUP

Moció de tots els grups municipals de suport a l'acollida de població refugiada (PDF, 83.45 KB)

Presentada al ple 20/10/2015
Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PP, PSC, UAM

Moció d'adhesió a la xarxa de municipis acollidors (PDF, 67.08 KB)

Presentada al ple 28/09/2015
Aprovada

Presentada per: CUP

Moció petició d'arxiu de la causa del cas Expert (PDF, 66.01 KB)

Presentada al ple 28/09/2015
Aprovada

Presentada per: CUP

Moció de solidaritat amb Askapena (PDF, 188.96 KB)

Presentada al ple 28/09/2015
Desestimada

Presentada per: CUP