PSC

Partit Socialista de Catalunya

Carrer Llobregat, 15
43882 Segur de Calafell

Bloc: socialistesdecalafell.blogspot.com.es/

Mocions

Moció d'adhesió al Manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll. Fases I i II. àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona (PDF, 219.29 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Moció presentada pel grup municipal EN COMÚ PODEM, amb les adhesions dels grups municipals del PSC, UAM, SUMEM+JUNTS i el regidor no adscrit, per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa 2022-2025 (PDF, 135.38 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació aprova per unanimitat dels membres presents la moció presentada pel grup municipal EN COMÚ PODEM, amb les adhesions dels grups municipals del PSC, UAM, SUMEM+JUNTS i el regidor no adscrit, per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa 2022-2025.

Presentada per: ECP-ECG, PSC, Sumem+, UAM

Moció que presenten els grups municipals d'En Comú Podem i Partit Socialista, amb l'adhesió del grup municipal d'UAM de suport al projecte Viopet, juliol 2021 (PDF, 112.28 KB)

Presentada al ple 15/07/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’UAM , 3 dels regidors/es d’ERC, i amb 1 abstenció del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, PSC, UAM

Vots a favor: 20
Abstencions: 1

Moció que presenta PSC, amb les adhesions dels grups municipals Partit Popular, En Comú Podem, Sumem+Junts i Unió i Alternativa Municipal, sobre la proposta d'ampliació de la franja d'obertura dels comerços de Calafell establerta per part del Procicat (PDF, 133.7 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 16 vots a favor: 9 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal i amb 5 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC i 2 dels regidors/es de la Cup, aprova la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, PSC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 16
Abstencions: 5

Moció d’alcaldia, amb l’adhesió de tots els grups, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària (PDF, 181.94 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

Moció d’alcaldia de l’Ajuntament de Calafell, amb l’adhesió dels grups municipals del PSC, ECP-ECG, PP, Sumem+Junts, UAM, Cs, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària de Calafell. El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, aprova la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts, amb la adhesió del grup municipal d’ERC, per implementar el servei de Bus Exprés a la comarca del Baix Penedès (PDF, 93.24 KB)

Presentada al ple 12/11/2020 | Aprovada

Els grups municipals PSC i ECG-ECP presenten una esmena per incloure el servei del Bus Exprés a l’aeroport. Així com el grup municipal del PP presenta una esmena per restablir l’horari inicial del Bus Exprés Vilanova – Tarragona. El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada amb les esmenes incorporades, i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+

Vots a favor: 21

Moció conjunta dels grups municipals a l'Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l'empresa Glass Saint-Gobain de l'Arboç (PDF, 90.83 KB)

Presentada al ple 08/10/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, adopten el següent acord: Donar ple suport a l'empresa i als treballadors i treballadores, per trobar conjuntament una solució en benefici de tots, sent coneixedors de l'actual moment del mercat de la construcció i de l'automòbil, com també de la problemàtica ja esmentada en el cas del tancament definitiu d'aquestes instal·lacions.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+

Vots a favor: 21

Moció d’adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca (PDF, 99.61 KB)

Presentada al ple 14/05/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels seus membres, adopta el següent acord: Adherir-se a la totalitat del manifest dels Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció que presenten conjuntament tots els grups per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconómica dels municipis de Catalunya (PDF, 536.59 KB)

Presentada al ple 23/04/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció i per unanimitat acorda aprovar íntegrament la moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+, UAM

Moció presentada pels grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, SUMEM+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim (PDF, 93.75 KB)

Presentada al ple 13/02/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors de Cs, 2 dels regidors/es de SUMEM+, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ ECP-ECG, no estant present en la votació la regidora d’UAM, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 20

Moció que presenten els grups municipals d'En Comú Podem, PSC, ERC i UAM per a la declaración d’emergència climática (PDF, 177.06 KB)

Presentada al ple 23/01/2020 | Aprovada

El Ple de la corporació amb 19 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ ECP-ECG, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+ i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions dels regidors de Cs, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PSC, UAM

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PSC, En Comú Podem i UAM per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica (PDF, 112.06 KB)

Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG, ERC, PSC, UAM

Moció que presenten els grups municipals del PSC, d’En Comú Podem i PP per un municipi lliure del tràfic de dones,nenes i nens (PDF, 138.54 KB)

Presentada al ple 26/09/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a favor: 9 dels regidors del PSC, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de la CUP, 2 dels regidors de S+JUNTS, 1 de la regidora de la CUP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 2 abstencions dels regidors de C’s, acorda aprovar, íntegrament, la moció.

Presentada per: ECP-ECG, PSC

Vots a favor: 19
Abstencions: 2

Moció en relació al pacte pel Penedès Marítim (PDF, 139.89 KB)

Presentada al ple 04/02/2019 | Aprovada

Aprovada per unanimitat.

Presentada per: PSC

Moció per a nomenar diversos espais del municipi de Calafell (PDF, 125.25 KB)

Presentada al ple 04/02/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 16 vots a favor: 4 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 1 del regidor d’ERC senyor Joan Soler Guasch i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 abstencions 2 dels membres de la CUP i 1 del membre de C’s i el vot en contra del regidor d’ERC senyor Jacob Balaguer Mestre, acorda aprovar la moció.

Presentada per: PSC, UAM

Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus (PDF, 97.38 KB)

Presentada al ple 05/11/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Moció que presenten els grups municipals del PSC, PPC, UAM i CiU de Calafell per a nomenar diversos espais del municipi (PDF, 84.33 KB)

Presentada al ple 05/11/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: PSC, UAM

Moció conjunta de tots els grups municipals sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31 (PDF, 93.17 KB)

Presentada al ple 03/09/2018 | Aprovada

Aprovada per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Moció en suport a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (PDF, 72.11 KB)

Presentada al ple 05/06/2017 | Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Moció per reinvertir el Superavit (PDF, 139.36 KB)

Presentada al ple 09/01/2017 | Desestimada

Presentada per: PSC

Moció de suport de les oficines liquidadores (PDF, 211.46 KB)

Presentada al ple 12/12/2016 | Aprovada

Presentada per: PSC

Moció de tots els grups municipals de suport a l'acollida de població refugiada (PDF, 83.45 KB)

Presentada al ple 20/10/2015 | Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Més informació

Article d'opinió

MEMÒRIA D’ALCALDIA DEL PRESSUPOST 2020

Recentment, apareixia en els mitjans de comunicació que Calafell és un dels pocs municipis que no ha augmentat la pressió fiscal als veïns i veïnes. Aquest fet, però, condiciona molt el pressupost de l’ajuntament. Tot i no disposar de nous ingressos, l’equip de govern ha estat capaç d’encaixar les obligacions en matèria de personal, fruit del nou conveni i de les directrius estatals.

El pressupost municipal pel 2020 s’apropa als cinquanta milions d’euros. La despesa corrent absorbeix l’augment dels ingressos. El capítol I pateix un augment considerable, més d’un milió d’euros, vers l’any anterior. No obstant, el capítol II es redueix per un efecte il·lusori que provocava una partida destinada al manteniment de l’EDAR, amb ingressos provinents de l’ACA que no van arribar.

Cal destacar que el Capítol VI d’inversions assumeix els quatre milions de crèdit, previstos en el Pla Econòmic Financer, aprovat fa poc. Però, es veu incrementat en 1’3 milions d’euros per a la previsió d’adquisició de la nau del servei de neteja viària, en cas de ser necessari, un cop finalitzi el servei. En principi, aquest préstec podria no executar-se, si el servei continués externalitzat. La decisió s’ha de prendre durant aquest exercici i l’ajuntament està analitzant les diferents possibilitats.

A més, l’ajuntament continua apostant per l’empresa municipal CEMSSA que, enguany, assumirà el nou servei d’agents cívics. A més, absorbirà els contractes externs de la neteja del Mercat Municipal i les diferents consergeries de centres cívics i mercat municipal. També, assumirà la coordinació dels conserges, vigilants i operaris de manteniment de les instal·lacions municipals. Finalment, s’encetarà una nova branca de negoci, fent-se càrrec del manteniment del mobiliari urbà, fins ara a la brigada municipal.

Encetarem l’any 2020, amb un nou pressupost municipal que incorpora, per primer cop, les inversions i les actuacions previstes en el Pla de Mandat 2019-2023 (PAM), aprovat recentment pel Ple de la Corporació, després de passar pels tres Consells de Barri. El PAM marca cinc grans objectius estratègics que ja comencen a desenvolupar-se en aquest primer pressupost pel 2020.

1.- La Ciutat Oberta
L’ajuntament continua el seu canvi de model organitzatiu, tot i no alterar la plantilla i la relació de llocs de treball (RLLT), aprovada fa poc, de manera significativa. Aquest pressupost incorpora a la RLLT les correccions esmenades. A nivell de plantilla, es crea un nou lloc de treball de Dinamitzador de Centres Cívics, pel CC Cinema Iris. D’aquesta manera, els dos centres cívics oberts disposaran d’un Coordinador cadascun. Per a fer-ho, es suprimeix una plaça de conserge de biblioteca, per jubilació de la titular de la plaça.

Cal tenir en compte la imminent convocatòria de places de Júniors, per a diversos projectes triennals, que permetrà tecnificar la plantilla amb tècnics de nivell mig (juristes, economistes, informàtics,...). La introducció de Júniors es produirà, bàsicament, en els Gabinets tècnics de Serveis Interns i de Manteniment i Serveis. Aquest fet, implicarà canvis a nivell d’espais. En el pressupost del 2020, es preveu la supressió de les barreres arquitectòniques a l’edifici de l’ajuntament i la distribució interior per a encabir tot el Gabinet Tècnic i l’Administratiu de Serveis Interns.

També, en la darrera modificació pressupostària del 2019, es va incorporar al pressupost la remodelació i el mobiliari del Gabinet Tècnic de Manteniment i Serveis. Aquesta remodelació completa el canvi organitzatiu que ja
s’ha començat a fer d’aquesta àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat, amb la creació de la Unitat d’Inspecció i la centralització de la Línia Verda. La mateixa modificació contemplava el projecte de remodelació de la Planta Baixa de les Dependències Municipals de La Platja per a encabir la nova àrea de Promoció de la Ciutat, millorar l’atenció al Públic i permetre un millor espai de consulta de l’arxiu municipal.

En la primera fase de la nova organització de l’àrea d’Igualtat i Drets Socials, el programa Posa-hi Oli s’ubicarà, físicament i pressupostària, a la regidoria d’Esports. Aquest fet permetrà dotar el departament amb la Coordinadora del programa per a fer algunes funcions tècniques puntuals en matèria esportiva. La creació de l’OMEC (Oficina Municipal d’Esports de Calafell) serà una realitat i permetrà ajudar a les entitats esportives a tenir tota la documentació al dia, gestionar les subvencions i els horaris de les diferents instal·lacions esportives.

A més, el pressupost 2020 incorpora diverses partides informàtiques per a avançar en els projectes organitzatius, a nivell tecnològic, i aprofundir en el concepte d’Smart City, creant un centre de control de serveis, a l’estil del que ja s’ha fet en la Policia Local.

Finalment, durant l’any 2020, es convocarà una nova plaça de tècnic Júnior per a desplegar l’oficina d’atenció a les entitats i diversos projectes participatius. En aquest sentit, el pressupost 2020 conté les accions escollides per la ciutadania en el procés dels Pressupostos Participatius pel 2020, a través de la plataforma digital Decidim Calafell.

2.- La Ciutat per Viure i Conviure
La millora dels espais formatius, la creació i ampliació de centres cívics, la millora de l’atenció social i la consolidació de les polítiques encaminades a fer de Calafell una ciutat amiga dels animals protagonitzen aquest objectiu estratègic.
Els pressupostos participatius incideixen en la millora d’algunes de les instal·lacions escolars del municipi, sobretot en l’Escola Santa Creu. També, hi ha previstes actuacions de reparacions en aquesta escola i en l’Institut Camí de Mar, per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. I, a més, s’ha arrencat el compromís d’ampliar i consolidar l’Escola Vilamar, dotant-la amb els espais que hi manquen per a poder convertir-la en un centre complert, ja en el proper curs 2020/21.
En el Pressupost 2020, hi ha prevista l’ampliació del Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur. També, es dotarà de nou mobiliari i s’hi farà una senyalística exterior per a afavorir-ne l’accés.

L’acord arribat amb la Cooperativa Agrícola permetrà crear un nou Centre Cívic i un nou Centre d’Interpretació del Patrimoni en l’edifici de la Cooperativa Agrícola, mantenint alguns dels usos agrícoles actuals i l’agrobotiga. Per a plasmar aquest conveni, és necessària l’aprovació del pressupost pel 2020, ja que conté les partides de cànon en favor de la Cooperativa Agrícola que permetran tancar el conveni definitiu i començar a treballar el projecte.

A més, però, s’està avançant en la redacció dels projectes de dos nous centres cívics, a Valldemar-Brises i a Mas Romeu. El Pressupost 2020 contempla dues partides plurianuals per a poder licitar i començar les obres enguany.
En polítiques socials, el pressupost 2020 fa un pas endavant en la creació de nous programes d’Igualtat en el Treball, plans i mesures per al col·lectiu LGTBI, augmentar els actes del SIAD i fer un protocol d’actuació davant les violències sexuals. També, es reforça el banc d’aliments i la teleassistència.

Però, aquest pressupost destaca per l’adequació dels habitatges de propietat municipal que permetran iniciar polítiques actives d’habitatge social, per primer cop al Consistori. Una subvenció de 30.000 euros de la Diputació i l’aportació municipal de més de 300.000 euros, en obres i mobiliari, faran possible adequar dos habitatges del Carrer Cosme Mainé i dos habitatges de les antigues Cases de Mestres. A més, l’ajuntament ja ha demanat la cessió d’una nova casa de mestres, la tercera, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Pel què fa a la regidoria de Qualitat de Vida Animal, en aquest pressupost, destaca la construcció del Centre d’acollida per a gossos que es farà en una finca d’equipaments ubicada al parc Empresarial. La dotació és plurianual, també.
A més, hi ha la previsió per a ubicar un Centre d’acollida d’animals exòtics, al Port de Segur, a través d’un grup de
recerca. Aquest centre s’afegirà al centre d’acollida de gats que ja va sortir guanyador en els pressupostos participatius del 2019 i que està en fase de redacció de projecte. Amb aquests tres equipaments, Calafell es dotarà de tot el ventall d’equipaments possible per a millorar la qualitat de vida animal i convertir-se en un municipi de referència en aquesta matèria.

3.- L’equilibri urbà
El pressupost 2020 conté inversions plurianuals de gran abast, en els diferents nuclis de població. La idea és equilibrar els barris i dotar-los de més serveis i millors infraestructures.
En aquest sentit, cal destacar que el 2020 és el darrer any que Calafell disposarà del Pla de Barris del Nucli Antic del Poble.  Això obliga a executar les darreres inversions programades, per a poder gaudir de la subvenció de la Generalitat. Les inversions previstes són la segona fase de la urbanització del Carrer de Jesús i l’adequació de la Masia de Cal Rion, on s’hi farà l’EMAC (Escola de Música i Arts de Calafell). També, es completa l’aportació necessària per a fer les obres del nou gimnàs annex a la pista poliesportiva Marcel Miró.
A La Platja, hi ha previst l’encàrrec de l’avantprojecte per a fer de la illa de vianants un centre comercial a l’aire lliure.
També, a Segur, s’iniciaran actuacions importants, com la construcció d’un pas soterrani al carrer Rhin que donarà major permeabilitat a la via del ferrocarril i la primera fase de l’adequació dels carrers entre la via del ferrocarril i la C-31.
El pressupost contempla l’adequació de l’espai de l’antic Mercat de Segur, amb aportacions dels propietaris de les antigues parades. Aquest espai abandonat, fa anys que té una ordre d’execució municipal i no hi ha hagut manera que els propietaris es posessin d’acord en arranjar els desperfectes estructurals de l’immoble. L’ajuntament aplicarà una nova fórmula administrativa, per a fer-ho possible, que podria obrir la porta a noves actuacions en un futur, en altres casos similars.
Finalment, a les urbanitzacions es preveuen els dos centres cívics, ja citats, i algunes inversions procedents dels pressupostos participatius 2020, com el Parc urbà de Mas Mel. A més dels dos centres cívics nous, l’ajuntament assumirà el cost del lloguer de l’espai social ubicat al sector 5A de Segur de Dalt.

4.- La Promoció de la Ciutat
Pel què fa a les novetats en l’oferta cultural, aquest pressupost n’incorpora quatre de molt destacables. La primera d’elles, és una nova programació estival per la zona de Segur Platja que es portarà a terme entre Sant Joan i l’Assumpció. La segona, aprofundint en el conveni amb la Sala de Festes Vip’s, la creació d’un cicle de concerts musicals de cert nivell. La tercera, el nou cicle de teatre que es durà a terme en el remodelat Teatre Joan Colet. La quarta i última, la Gira de comiat del grup Txarango que passarà per la nostra localitat.

En el Patrimoni Històric i Artístic, hi ha previst l’acabament de la museïtzació de la Confraria de Pescadors, amb una subvenció extraordinària i nominativa de 50.000 euros de la Diputació de Tarragona. També, es farà una museïtzació de les ruïnes romanes del Vilarenc. A més, es completaran les actuacions al Castell i a la Casa Barral, ja encetades en el 2019. Cal destacar que aquest serà el primer pressupost on no apareixerà l’OAM Patronat Fundació Castell de Calafell, ja que s’internalitza tota la seva estructura de funcionament.

El pressupost pel 2020 preveu l’adquisició del programa per a poder gestionar i fer visible l’arxiu municipal digitalitzat, en la web de l’ajuntament. Aquesta inversió suposa un gran avenç en la difusió del patrimoni local, ja que incorporarà el fons de Carles Barral, els números de la revista local El Retruc, imatges històriques del municipi i altres fons documentals locals.
En matèria d’ocupació, cal destacar l’aportació que farà possible l’obertura del Port Zènit, el nou espai empresarial ubicat al Port de Segur. Aquest espai complementarà l’oferta d’espais per a emprenedors que ofereix el Vilarenc Zènit, reforçat amb els serveis del Centre Cívic Montse Civit. Aquesta actuació segueix la línia de convertir el Port de Segur en un referent per al municipi i promoure l’activitat econòmica en aquest espai adormit durant molts anys.

El pressupost pel 2020 contempla el finançament per a fer un Pla de millora de l’Oci nocturn de Calafell, juntament amb el sector i l’associació Calafell Nit. Aquest pla ha de permetre arribar a un nou model d’oci nocturn més saludable i respectuós amb el veïnat. El pla contindrà aquelles actuacions que faran evolucionar el model actual d’oci nocturn del municipi, tant públiques com privades.

En el Mercat Municipal, s’instal·laran dos mòduls exteriors per al cobriment de les terrasses dels locals de restauració.
Finalment, cal destacar que els ingressos procedents de la taxa turística es destinaran a un Pla d’actuació en matèria turística que es consensuarà amb el sector.

5.- La Ciutat Ecològica
Per a Calafell, és important avançar cap a un nou model de seguretat. La creació de la figura dels agents cívics, a través de l’empresa municipal CEMSSA, encaminarà el nou model, potenciant la proximitat amb el ciutadà, fomentant l’aplicació de les ordenances de civisme i així poder destinar la Policia Local a tasques de reforç de la seguretat, pròpiament. Des de la proximitat, es combatrà l’incivisme i s’incidirà en els valors de respecte per a l’espai públic i de respecte vers els demés veïns i veïnes.

L’acabament del contracte del servei de neteja viària suposarà una bona oportunitat pel municipi per a millorar en aquest aspecte. En paral·lel, es continuarà fomentant el reciclatge i es prepararà el nou servei de recollida de residus.
Finalment, es treballarà en el Pla de Mobilitat Sostenible i els Plans de Mobilitat a les urbanitzacions, començant per Mas Romeu, Valldemar i Les Brises. Un pressupost de consens

Del pressupost pel 2020, cal destacar que, tot i no haver tingut massa temps, s’ha donat opció als diferents grups del Consistori per a fer aportacions.

Els dos grups que donen suport al govern (PPC i ECP), han aconseguit incorporar noves polítiques en l’àmbit d’igualtat i de la promoció esportiva. En Igualtat, s’obriran nous programes que permetran avançar en la lluita per la igualtat de gènere i la violència sexual, en diferents àmbits i activitats. En promoció esportiva, s’ha ampliat la partida de subvencions a entitats esportives i d’activitats esportives. UAM ha demanat que la Festa Major de Segur torni a ser al setembre, coincidint amb Sant Miquel, i que es reforci l’atenció dels Suggeriments i queixes, per a atendre les peticions veïnals que arriben tant per xarxes socials com per instància.

Finalment, ERC ha demanat una inversió important en càmeres de videovigilància, donada l’onada de robatoris que s’han produït en el municipi, en aquestes darreres setmanes. El Pla de càmeres es sotmetrà a participació ciutadana. En aquesta mateixa línia, es dotarà de majors efectius a la Policia Local. També, s’ha incorporat una partida per a l’arranjament del Parc de la Pau. Es farà un estudi sobre la senyalització de la Ciutadella ibèrica i un altre estudi sobre la renovació dels parcs infantils del municipi, per a treure una posterior licitació.

Per tant, el pressupost pel 2020 comptarà amb un ampli suport de més de dos terços dels regidors i regidores del Consistori, fet que permetrà un enriquiment de les propostes i accions a dur a terme durant el 2020, en el municipi de Calafell.

Gener, 2020

 


Tots els grups municipals tenen un espai al magazín Calafell Matí de Calafell Ràdio anomenat Portaveus. S'emet cada dimecres a les 9.30 h. També el podeu escoltar a la ràdio a la carta entrant a qualsevol dels podcasts de dimecres.