21/07/2017

Altres acords del ple municipal del 20 de juliol de 2017

El ple ha aprovat també l’augment salarial de l’1% al personal de l’Ajuntament, establert pels Pressupostos de l’Estat per a aquest 2017. Aquesta millora es refereix a tot el personal funcionari i laboral, i inclou també el de l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell, atés que té el mateix règim retributiu. L’acord estableix que l’increment s’abonarà ja en la nòmina del mes de juliol. Així mateix, es regularitzaran els endarreriments, atés que l’augment té efectes des de l’1 de gener d’enguany. Aquest acord s’ha aprovat per unanimitat.

A més, el ple ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament i el grup de Diables Guaite’ls de Calafell, amb motiu de la celebració del 25è aniversari de l’entitat. El conveni preveu un ajut extraordinari de 8.147,86 euros, que es destinaran a l’adquisició de vestuari. S’ha aprovat amb 19 vots a favor (CiU, PSC, CUP, UAM, ERC, PP i regidor no adscrit) i una abstenció (Ciutadans).