09/03/2017

Altres acords del ple municipal del 6 de març de 2017

I les valoracions dels grups polítics municipals

L’Ajuntament de Calafell continuarà formant part de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), després que hagi estat desestimada una moció del grup municipal de Ciutadans que en demanava la sortida. En concret, Ciutadans demanava la nul·litat de l’acord adoptat en el ple del 28 de setembre de 2015, a través d’una revisió d’ofici. La moció s’ha desestimat amb disset vots a favor (CiU, PSC, CUP, ERC, UAM i regidor no adscrit) i tres a favor (Ciutadans i PP).

El ple ha aprovat per unanimitat una moció del grup municipal de la CUP que demanava declarar Calafell Ciutat Amiga dels Animals. Entre altres mesures, la moció proposava fomentar una xarxa d’establiments (botigues, restaurants, hotels...) Pet Friendly, així com crear una guia turística que  els inclogués. Així mateix, promoure campanyes contra el maltractament i en favor dels animals. I finalment, estudiar la viabilitat de crear un Centre d’Acollida d’Animals Domèstics, suficient econòmicament i que fomenti l’adopció com a mètode prioritari d’accés dels ciutadans a compartir la vida amb animals domèstics. La moció també plantejava permetre l’accés dels gossos a la platja, però la CUP ha retirat aquest punt, perquè pugui estudiar-se de quina forma pot regular-se, fet que ha facilitat la votació unànime.

El grup municipal de Convergència i Unió ha retirat la seva moció, que demanava que les entitats estiguin exemptes de pagar ocupació de via pública quan fan activitats. El grup convergent ho ha decidit així després de ser informat pel govern que s’està preparant una modificació de l’ordenança municipal corresponent que tindrà en compte aquesta proposta.

 

LES VALORACIONS

Albert Pijoan (CUP)
“S’ha aprovat la nostra moció per declarar Calafell municipi animalista. Hem hagut de retirar el punt de l’accés dels gossos a les platges per discutir si és viable tot l’any, només una part... Però celebrem que s’hagi aprovat per unanimitat. Un dels punts més importants és crear una xarxa d’establiments amics dels animals, per potenciar un turisme molt desatés, i amb pocs pobles que tinguin aquest reclam. A precs i preguntes hem demanat sobre les terrasses a les platges, tot i saber que el govern ha tirat pel dret, i ningú ha pogut opinar ni dir res”.

José Manuel Tejedor (Ciutadans)
“No volem subvencionar una associació que té com a objectiu dividir els catalans i els veïns de Calafell. L’objectiu dels ajuntaments és buscar el bé comú, i finançar l’AMI no compleix aquest requisit. L’altra moció era per donar resposta a un clamor popular: que si hi ha un impost sobre el benefici sobre una venda, és absurd cobrar-lo quan es ven amb pèrdues. Això perjudica molts ciutadans, sobretot els que s’han de vendre la casa no per gust, sinó per necessitat. És que fins i tot s’ha de pagar plusvàlua en el cas d’una dació en pagament”.

Miguel Ángel Perín (PSC)
“El PSC és plural i representa tant persones que volen la independència, com persones que no la volen. Hauríem votat favorablement la moció de Ciutadans, si aquest grup no s’hagués tancat en la seva proposta en comptes de treballar-la més. No ens agrada estar a l’AMI, però és un acord que va prendre el ple i s’ha d’acatar i respectar. És més, anul·lar d’ofici aquest acord no ha estat viable legalment. El mateix podem dir de la moció de les plusvàlues. Quan sigui una realitat, l’efecte serà automàtic. Se n’hauria pogut parlar per deixar les coses a punt, però l’obcecació de C’s ho ha tornat a fer impossible”.

Sandra Suárez (CiU)
“Havíem presentat una moció perquè les ordenances no contemplen l’exempció de pagament per ocupació de via pública per les entitats que organitzen actes. L’hem deixat sobre la taula perquè l’equip de govern ha assegurat que està preparant una proposta per resoldre-ho. Hem votat en contra de les dues mocions de Ciutadans. La de l’AMI, perquè hi volem ser i creiem que hi hem de ser. La de les plusvàlues, perquè la potestat és del govern espanyol, o del proper Estat, i a partir d’aquí serà quan l’Ajuntament l’haurà d’adaptar i aplicar. En precs i preguntes, hem parlat del canvi de contenidors. Era necessari, però no ha anat acompanyat de transparència, participació i informació”.

Els grups dels quals no s’ofereix la valoració del ple, és perquè han declinat fer-la en acabar la sessió.