03/04/2019

Calafell aprova crear una escola municipal d'adults

La intenció és obrir-la el proper curs a la Masia de Cal Bolavà, al nucli del Poble

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat la creació d’un centre de formació d’adults i tramitar la corresponent autorització al departament d’Ensenyament de la Generalitat. La intenció municipal és obrir l’escola d’adults el proper curs acadèmic, a la Masia de Cal Bolavà, al nucli del Poble.

El projecte preveu instal·lar l’aulari a l’edifici nou de vidre del recinte de Cal Bolavà i, a la pròpia masia, els despatxos, sales de reunions, atenció al públic..., així com les oficines de la regidoria d’Ensenyament.

L’Ajuntament recorda que, actualment, ofereix classes de preparació per a la prova d’accès a cicles formatius de gran mig i ESO, i també formació de nivell instrumental, però que no pot faciltar als alumnes la possibilitat d’examinar-se a Calafell mateix. De fet, molts possibles alumnes de Calafell marxen a l’escola d’adults de Cunit perquè aquesta sí que ho ofereix.

En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que estem davant d’una necessitat reivindicada pels alumnes des de fa molts anys. I que per això, tenir una escola reconeguda al municipi permetria tenir més alumnes, amb la qual cosa la rendibilitat social del centre estaria garantida.

 

Altres acords

El ple ha aprovat per unanimitat el nomenament d’un nou jutge de pau substitut, desprès de la renúncia d’Antoni Casanova Guirau, que ocupava el lloc des de 2016. Casanova es presenta a les eleccions municipals al veí municipi de Cunit, fet que és incompatible. Ha estat designat Lluís Antoni Espuis Morera, que en el darrer procés de selecció de jutge pau havia quedat en tercer lloc. S’ha optat per aquesta fórmula per la urgència amb què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanava el nomenament d’un candidat.


Al ple s’ha fet el sorteig de les meses electorals per als comicis generals del proper 28 d’abril. Les persones escollides en el sorteig rebran en els propers dies la notificació corresponent, informant-los a més a més de la possibilitat de presentar alguna al·legació per causa jusficada.


El ple, a més, ha aprovat arxivar els expedients de revocació de la concessió, oberts a dues parades del mercat municipal, per impagament del cànon establert, un cop que els respectius establiments han abonat els deutes pendents.