10/12/2015

Calafell aprova el Pla de Política de Dones fins al 2019

Acord unànime de tots els grups municipals

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat el Pla de Política de Dones per al període 2015-2019. Aquest document traça les estratègies que se seguiran per aconseguir l’equitat de gènere al municipi. El Pla aprovat estableix quatre grans objectius, en la línia del Pla d’Igualtat de Catalunya, sobre el qual es basen els plans locals:

–Augmentar les accions encaminades a aconseguir la plena igualtat entre dones i homes en el conjunt de la societat, en tots els àmbits i en tots els sectors.

–Incrementar el valor i la visibilització de l’emprenedoria, la carrera professional i el talent femení en el mercat de treball.

–Millorar la coordinació interdepartamental i la cooperació interinstitucional en l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i homes.

–Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista.

La tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Helena Rubio, ha explicat en el ple que “l’aprovació del pla local de política de dones és imprescindible per poder accedir a subvencions que financiïn les mesures de foment de la igualtat i de lluita contra el sexisme”. Rubio ha explicat que el cost de redacció del propi pla ja ha estat subvencionat amb 4.050 euros per la Generalitat. El conjunt del pla tindrà un pressupost de 16.600 euros.

El pla ha estat aprovat per unanimitat amb la incorporació de tres mesures proposades pel grup municipal de Convergència i Unió: que en la  comissió de seguiment del pla hi siguin tots els grups polítics del consistori, que s’incorpori un pla intern d’igualtat a l’Ajuntament i que es creï un protocol contra l’assetjament laboral, que inclou el sexual i l’assetjament per raó de gènere.