05/11/2015

Calafell aprova la rebaixa del 10% de l'IBI per a l'any vinent

Tira endavant un dels principals compromisos de govern per a aquest mandat

L’Ajuntament de Calafell aplicarà a partir de l’any vinent la rebaixa del 10% del rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI). La mesura és un dels principals compromisos de govern per a aquest mandat. La rebaixa es materialitzarà mitjançant una reducció del coeficient, de l’1,09% al qul estava actualment fins al 0,981%.

La mesura forma part de les ordenances fiscals per a 2016, aprovada pel ple de l’Ajuntament d’aquest 2 de novembre. I estarà en vigor a partir del proper 1 de gener. Segons l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, “ja vam dir que la rebaixa no podria aplicar-se enguany perquè les quotes estaven en vigor des de l’1 de gener passat i de fet, quan va haver-hi el canvi de govern al juny, s’estaven començant a cobrar”. Ferré afegeix que “el nostre compromís era clar i per a la primera oportunitat possible, que eren les ordenances fiscals per 2016, com així serà”.

La rebaixa de l’IBI tindrà un impacte en els ingressos municipals d’uns dos milions d’euros. “És una reducció que significa un gran esforç per quadrar el pressupost de l’any que ve. Però el que no podia ser”, diu Ferré, “és que, quan la gent té tantes dificultats per complir, l’Ajuntament cobrés el màxim mentre, a la vegada, cada any sobraven diners”.

D’altra banda, la resta d’impostos i taxes no experimentaran cap canvi i quedaran congelats, llevat d’alguns serveis de sanitat pública, o de serveis esportius, en els quals l’Ajuntament passarà a repercutir-ne el cost real. ”Simplement es cobrarà l’import que costa realment el servei. En el cas dels serveis esportius, l’augment és de 75 cèntims en l'abonament mensual del centre Vilarenc Aqua. És una mesura que es venia adoptant en els darrers anys per absorbir la pujada de l'IVA”, matisa el tinent d’alcalde de Serveis Econòmics, Adrià Seras.

Es mantenen totes les bonificacions i descomptes, que donen suport a les famílies nombroses i monoparentals, així com els ajornaments i fraccionaments en el pagament per facilitar a tothom el compliment de les obligacions tributàries. S’incrementa, del 20% al 50% la bonificació de l’IBI en els immobles destinats a equipaments que usin biomassa com a combustible per als sistemes de calefacció.

A més, l’emissora municipal Calafell Ràdio modifica la taxa per emissió de publicitat, de forma que pugui rebutjar qualsevol inserció que pugui atentar contra la dignitat de les persones. D’acord amb aquest canvi, no s’admetran, per exemple, campanyes publicitàries de serveis de prostitució i de qualsevol altra activitat que signifiqui explotació o denigració de les persones. També s’exclouen campanyes comercials associades a serveis telefònics de tarificació especial i, en general, totes  aquelles que comportin una contraprestació econòmica per part de l’audiència.