24/09/2020

Calafell demana a la ciutadania aportacions per al nou Pla local d’Igualtat 2020-2024

L’àrea d’Igualtat i Drets de l’Ajuntament promou un procés de participació ciutadana que comença amb una enquesta

L’àrea d’Igualtat i Drets de l’Ajuntament ha obert un procés de participació ciutadana en què demana a la ciutadania aportacions per a l’elaboració del nou Pla local d’Igualtat 2020-2024. El procés comença amb una enquesta, oberta fins al proper 20 d’octubre a la plataforma electrònica Decidim.Calafell.

L'enquesta està disponible en català (cliqueu aquí) i en castellà (aquí).

“Per avaluar l’anterior pla, el 2015-2019, i elaborar el nou per a 2020-2024, necessitem l’opinió i l’experiència de la població de Calafell”, explica Isabel Bou Bayona, presidenta de la comissió d’Igualtat i Drets de l’Ajuntament.

“El proper pla té dues dimensions fonamentals”, afegeix la regidora. D'una banda, fer una anàlisi i diagnosi participativa de la realitat de les dones de Calafell amb relació a diferents aspectes sociodemogràfics i estructurals, laborals, educatius, necessitats principals i demandes d'intervenció en l'àmbit municipal. De l'altra, i a conseqüència d'aquesta diagnosi, redactar les línies generals i d'actuació del Pla local d'Igualtat, que abasti de forma transversal tots els àmbits i àrees d'intervenció municipal.

La participació ciutadana és una eina clau en aquest procés. La pandèmia ha provocat retards en els treballs del Pla local d’Igualtat, però la intenció municipal és donar-li una empenta. “Hem pensat combinar les accions de participació ciutadana sobre aquest Pla amb les de la Diagnosi LGBTI, per avançar una mica més ràpid, després de les aturades pel confinament, i per aprofitar millor el temps de les persones que hi participin”, diu Isabel Bou Bayona.

Amb l’enquesta no acaba la participació ciutadana en la redacció del Pla. En el cronograma se’n preveuen altres:

1. Enquesta adreçada a la població sobre el Pla d'Igualtat i LGBTI: termini pel compliment, del 21 de setembre al 20 d'octubre.

2. Sessió virtual de la taula tècnica LGBTI, grup motor i comissió tècnica d'Igualtat: 29 octubre (presentació dels resultats de les enquestes tècniques i ciutadanes, de la proposta de tasques i activitats per àmbits, i diagnosi LGBTI).

3. Sessió virtual de la Comissió política: 9 de novembre (a Comissions Informatives).

4. Sessió virtual del Consell d'Acció Social: Presentació del pla d'Igualtat (amb resultats enquestes i propostes de tasques i activitats per àmbits), presentació del protocol de prevenció de violències masclistes, presentació de la diagnosi LGBTI: 26 novembre.

5. Sessió oberta de debat telemàtic per debatre el Pla d'igualtat (entitats, associacions, ciutadania): 1 de desembre.

6. Presentació del Pla d'Igualtat al Ple, per la seva aprovació (possiblement febrer 2021).