20/12/2016

El compte general de 2015 de l’Ajuntament pot ser consultat per tothom fins al 9 de gener

Hi haurà totes les facilitats perquè la ciutadania pugui accedir a aquesta informació

Aquest dimarts 20 de desembre ha quedat exposat al públic ell compte general de 2015 de l’Ajuntament de Calafell. Fins al proper 9 de gener, tothom podrà consultar-lo, de 9 a 14 hores a l’àrea de Serveis Econòmics, a la plaça de Catalunya 31. I hi haurà termini per presentar reclamacions i objeccions fins al 19 de gener.

La consulta podrà fer-se extensiva a totes les despeses realitzades per l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i empreses municipals durant l’any 2015, i en concret a les factures, rebuts i comprovants. El personal de l’àrea de Serveis Econòmics ajudarà els ciutadans que vulguin accedir a aquesta informaicó, que disposaran, a més, d’un ordinador per facilitar la consulta.

El tinent d’alcalde de Serveis Econòmics, Adrià Seras, ha explicat que “hi haurà les màximes facilitats perquè la transparència no sigui només un enunciat. No n’hi ha prou que hi hagi un termini legal d’informació pública i que la gent s’hagi de buscar la vida, més en qüestions econòmiques i comptables de certa complexitat”.

A efectes informatius i orientatius, els serveis econòmics municipals han preparat un resum de les xifres generals, que trobareu annex a aquesta notícia.

Què és el compte general?

El compte genral és un conjunt de documentació que retrata la situació econòmica i financera de l’Ajuntament i dels seus organismes i empreses. Entre altres, inclou la seva situació patrimonial; la relació de béns i drets; els préstecs i deutes al final de l’any; les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues; i com s’ha executat el pressupost, concretament com s’han realitzat aquestes despeses i ingressos. També els saldos existents en comptes corrents, l’acta d’arqueig de caixa o els comptes anuals de les empreses participades majoritàriament per l’ens local.