10/01/2017

Informació sobre el ple municipal d'aquest 9 de gener de 2017

I les valoracions dels grups polítics municipals

El ple municipal ha desestimat una moció del grup municipal del PSC que reclamava que els  ajuntaments puguin destinar a fer inversions els superàvits anuals que puguin tenir, en comptes de dedicar-los obligatòriament a amortitzar deute. La proposta es feia ressó d’un clam del món municipal. La moció ha estat rebutjada amb 9 vots en contra (CiU, Ciutadans i PP), 8 a favor (PSC, CUP i UAM) i 2 abstencions (ERC). En la sessió hi havia dues absències de regidors.


Les valoracions dels grups polítics municipals

Josep Parera (UAM)
“Hem votat a favor de la moció socialista, perquè volem que el superàvit municipal reverteixi a  Calafell. No és normal que un ple bàsicament de precs i preguntes duri de les 5 de la tarda a pràcticament les 9 de la nit. Algunes persones del públic que venen a preguntar porten les preguntes escrites per algun partit polític, i es nota perquè no saben ni el que demanen. És bastant vergonyós i no farà que aquest ple, com altres, passi a la història”.

Ivan Montejo (CUP)
“Hem votat el tema del superàvit, com a declaració d’intencions i per estar d’acord amb el fons de la qüestió. Però no és coherent que el partit socialista presenti aquestes propostes als ajuntaments mentre pacta amb el PP el contrari. En precs i preguntes s’han posat de manifest algunes irregularitats en la gestió municipal. Nosaltres hem assenyalat contractes irregulars, pròrrogues de contractes menors encobertes, factures pagades abans de prestar-se el servei... Són deficiències que el govern no ha respost, per la qual cosa seguirem indagant i preguntant, perquè són un símptoma preocupant”.

José Manuel Tejedor (Ciutadans)
“Hem votat contra la moció del PSC perquè és una moció genèrica que s’està presentant a diversos llocs d’Espanya. No s’entén que els socialistes pactin unes coses a Madrid i després portin als ajuntaments mocions en sentit contrari. Però és més, hi ha una llei orgànica que no es pot modificar amb un decret o amb una ampliació pressupostària. Està bé revertir el que es pugui estalviar, però jurídicament és inviable. Al Congrés dels Diputats s’ha creat una mesa de treball per estudiar aquestes qüestions, i és allí on toca treballar-les. Molts precs i preguntes han quedat sobre la taula sense contestar, però esperem que ens aclarin els dubtes que sembla que hi ha sobre algunes qüestions”.

Miguel Ángel Perín (PSC)

“Hem perdut la moció, però és el que té governar en minoria, que no sempre pots aprovar el que portes al ple. Enteníem que era important per al municipi, perquè eren uns diners que genera Calafell i que s’haurien de poder aprofitar, sense que l’única possibilitat possible sigui pagar deute. Els municipis són les administracions més sanejades i s’ho poden permetre. I no oblidem que les necessitats de la població són immenses i que els ajuntaments són les que hi estem més a prop. Pel que fals precs i preguntes, lamentem que hi hagi regidors que sembrin dubtes o que creguin que els treballadors municipals no són professionals i fan les coses amb un criteri o un altre segons qui governi. I no, són gestors públics que fan la seva feina, amb independència de les decisions o voluntats polítiques”.

Sandra Suárez (CiU)
“La moció socialista ha estat presentada perquè el ple tingués una mínima consistència. No hi havia temes suficients per un ple ordinari, però com que alguns regidors cobren per assistències, el volien fer de totes totes. Tampoc han volgut consensuar ampliar la proposta perquè nosaltres poguéssim votar-hi a favor: posar un topall a la quantitat de superàvit que es pogués reinvertir, perquè això no pot ser una carta blanca per endeutar-se encara més. Dels precs i preguntes, destaquem tres punts. Un, la pobra i poc valenta explicació del govern sobre l’extinció del conveni amb l’associació de protecció civil. Dos, no pot ser que es paguin 3.500 euros a Port Segur per usar un espai per una activitat de formació, ja que hi ha espais municipals suficients per fer cursos i el curs en qüestió no necessitava fer-se a un port. I tres, una valoració negativa de la programació de Nadal i la seva mala promoció”.


Els grups dels quals no s’ofereix la valoració del ple, és perquè han declinat fer-la en acabar la sessió.