09/07/2021

La Policia local intensifica aquests dies els controls del bon ús de bicicletes i patins

Dins de la campanya promoguda pel Servei Català de Trànsit

La Policia local de Calafell intensifica aquests dies els controls del bon ús de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, com els patins elèctrics. Aquesta acció forma part d’una campanya promoguda pel Servei Català de Trànsit, que es desenvolupa amb la col·laboració de les policies locals.

Pel que fa a les bicicletes, els fets que seran vigilats seran els següents:

Denúncies per distraccions

 • Conduir utilitzant auriculars i/o dispositius de telefonia mòbil.

 
Denúncies per circulació de risc

 • No obeir el llum vermell d'un semàfor.
 • Circular per zones de vianants sense respectar la preferència del vianant.
 • Circular portant un menor de 7 anys sense el seient o casc homologat.
 • Desobeir els senyals i/o les ordres d'un agent.
 • Envair, girar o fer un canvi de sentit una bicicleta el sentit contrari de la circulació amb perill.
 • No cedir el pas en intersecció regulada amb senyal de CEDIU EL PAS o STOP.
 • Circular en bicicleta agafat a un vehicle en marxa, sense agafar el manillar amb ambdues mans o fent zig-zag entre vehicles en marxa.
 • Conduir amb presència de drogues a l'organisme i/o no sotmetre's a les proves de detecció de drogues.
 • Circular en bicicleta per fora dels carrils habilitats o per fora de la calçada o via senyalitzada per la circulació d'aquesta.
 • Circular en bicicleta fora de les àrees autoritzades (a zones verdes i parcs).
 • No utilitzar el casc de protecció.
 • Circular de nit sense els dispositius d'enllumenat i senyalització òptica reglamentaris.

 
Estacionament

Estacionar una bicicleta davant de zones on hi hagi reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, càrrega i descàrrega o reservat servei públic.

I pel que fa als vehicles de mobilitat personal, les infraccions sancionables són aquestes:

Condicions de circulació

 • Circular per voreres i zones de vianants, amb l'excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones.
 • Circular amb VPM amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle.
 • Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP.
 • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d'un VMP.
 • Circular amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l'usuari porti roba o elements reflectants.
 • Circular amb un vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes sense tenir l'edat permesa per fer-ho.

 
Alcohol i drogues

Els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la corresponent denúncia. En el cas d'alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.


També es controlaran i sancionaran les conductes d’altres usuaris de la via pública que atemptin contra la seguretat de les bibicletes. En concret:

 • Parar, estacionar un vehicle als carrils bici i zones reservades d'estacionament de bici sense autorització.
 • Circular amb un vehicle de dues rodes pel carril bici.
 • No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen pel carril bici.
 • No respectar la prioritat de pas dels ciclistes amb perill.