25/06/2019

L'Ajuntament celebrarà dijous 27 de juny sessió plenària extraordinària

A les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja

L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 27 de juny, sessió plenària extraordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Declaració de la composició dels grups polítics municipals i nomenament dels/de les seus/seves portaveus i portaveus suplents/tes.

2. Donar compte del decret de designació dels membres de la Junta de Govern Local i dels tinents d’alcalde.

3. Donar compte del decret de constitució de les àrees de tinents i tinentes d’alcaldia i delegacions de l’alcaldia en els/les tinents d’alcalde I en els regidors/res.

4. Donar compte del decret de delegació de la presidència de les Comissions Informatives permanents.

5. Donar compte del decret del de delegacions de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

6. Donar compte del decret de delegació de forma indistinta a favor de tots els regidors i regidores de l’ajuntament de les competències que s’atribueixen a l’alcalde per l’article 51 del codi civil respecte l’autorització de matrimonis civils.

7. Aprovació del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes.

8. Determinació del nombre, característiques i retribució del personal eventual.

9. Aprovació de les delegacions del ple en la Junta de Govern Local.

10. Aprovació de la periodicitat de les sessions del ple.

11. Aprovació de la creació i composició de les Comissions Informatives.

12. Periodicitat de la Junta de Govern Local.

13. Nomenament dels membres del consell rector de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell.

14. Nomenament de representants de la corporació en els diferents consells de participació ciutadana i en el consell escolar municipal.

15. Nomenament de representants de la corporació en altres organismes en representació de l’ajuntament.

 

Més informació

Tots els temes del ple (PDF, 9.65 MB)