26/07/2019

L'Ajuntament celebrarà dilluns vinent, 29 de juliol, sessió plenària extraordinària i urgent

A les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja

L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 29 de juliol, sessió plenària extrordinària i urgent. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja (carrer Sant Pere 29-31). La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificar la urgència de la sessió.
 
2. Aprovar la memòria i el pla econòmic financer per al període 2019 a 2020, que s’incorporen com a annex A) i B) del present dictamen.
 
3. Proposta modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 
4. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials de l’acord regulador complementari de condicions de treball del personal funcionari.

5. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials del conveni complementari regulador de condicions de treball del personal laboral.
 
6. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i la relació de llocs de treball de l’organisme autònom municipal Castell de Calafell.

7. Proposta relativa a la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell.

8. Proposta relativa a la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.

9. Inici d’un procediment de revisió d’ofici respecte els premis o ajuts de jubilació establerts en l’article 51 de l’actual acord i pacte socioeconòmic del personal funcionari i de l’article 51 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell i els correlatius articles dels anteriors acords de funcionaris i conveni col·lectiu del personal laboral.
 
10. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2020.
 
11. Aprovació inicial del reglament dels pressupostos participatius 2020 de l’Ajuntament de Calafell.
 
12. Renovació de la composició dels òrgans de govern del Consorci per a la Normalització Lingüística.

13. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per a la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 22, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2016.

Més informació

temes_ple_29-7-2019.pdf (PDF, 5.95 MB)