05/03/2019

L'Ajuntament de Calafell aprova per a 2019 un pressupost de 48,95 milions d'euros

Bona part de les inversions incloses provenen de la participació ciutadana

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat per a aquest 2019 un pressupost de 48.95 milions d’euros, que inclou el general de la corporació, el dels organismes autònoms i el de l’empresa municipal CEMSSA. El pressupost municipal és un 4,19% més alt que el de 2018, i les inversions seran de 4,86 milions d’euros.

El pressupost general de la corporació serà de 48.949.403,73 euros; el de l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, 427.918,57 euros; i el de CEMSSA, de 2.813.545,52 euros. El pressupost consolidat puja 51.548.409,26.

Segons l’equip de govern, és un pressupost de transició entre dos mandats, vol fer possibles les inversions que han sorgit dels pressupostos participatius, en els quals la ciutadania ha formulat les propostes i les ha votat. I, a la vegada, donar continuïtat a les inversions en marxa, i dur a terme els compromisos assolits amb els treballadors municipals arreu del nou conveni. Tres quarts parts de l’augment del pressupost en relació al de l’any anterior es destinen precisament a atendre aquest compromís.

“Per elaborar aquest pressupost no s’ha obert cap ronda de converses amb els grups municipals, donada la proximitat amb les eleccions. S’ha anat per feina i s’ha plantejat una proposta tancada per que l’exercici de 2019 tingui un pressupost aprovat i no s’ocasionin problemes en els contractes i en els compromisos que l’Ajuntament ja té”, afirma l’alcalde, Ramon Ferré.

Cal recordar que no hi ha hagut cap modificació de les ordenances fiscals, és a dir no s’ha incrementat cap impost o taxa. I si el capítol d’ingressos puja, és per la pròpia dinàmica del municipi.

El pressupost ha tirat endavant amb 11 vots a favor (PSC, UAM, PP i ERC), 7 en contra (CiU, CUP i Ciutadans) i 1 abstenció (regidor no adscrit).

 

LES PRINCIPALS POLÍTIQUES DEL PRESSUPOST

Calafell, ciutat dels infants
L’empresa municipal CEMSSA oferirà nous serveis. Un projecte en el qual està treballant és l’obrtura d’un espai infantil, al Mercat Vell, de gestió municipal. Aquest espai completarà l’oferta de lleure i infantil al municipi i la de turisme de familiar ja existents. Junt amb el parc Calafell Aventura, d’iniciativa privada, serà una injecció d’atractiu per als menuts del municipi i dels municipis propers.

CEMSSA, a més, oferirà el servei d’atenció de la Policia local i assumirà la gestió de la piscina municipal de Mas Romeu. També gestionarà tota l’anualitat complerta de la gestió de les 2llars d’infants municipals i del servei de grua. A l’estiu, l’empresa municipal obrirà una nova oficina al Mercat Vell.

Inversions decidides amb participació ciutadana
El pressupost recull un préstec de 4,73 milions d’euros per finançar les inversions. L’Ajuntament destinarà 465.575,18 euros de fons propis al finançament de diverses inversions Entre les inversions previstes, hi ha les triades pel veïnat en els pressupostos participatius. L’Ajuntamenet va destinar-hi, inicialment, uns 400.000 euros. Però vist l’allau de propostes i la participació multitudinària, va decidir incrementar aquesta xifra fins als 900.000 euros.

Escola d’adults a Cal Bolavà
El Centre Obert de Cal Bolavà es traslladarà al centre cívic Magí Sicart, deixant lliure l’edifici de vidre de la casa de cultura. Allí s’obrirà la nova escola d’adults al setembre de 2018.

La recta final del Pla de Barris
En aquest pressupost ja no apareixen partides d’inversió del Pla de Barris. Però la seva pròrroga permet assumir els programes socials i les subvencions a la implantació de comerços i la rehabilitació d’immobles, que elo 2018 havien desaparegut. Ara es podran tornar a fer convocatòries d’ajuts en aquests àmbits.

Més promoció comercial i turística
Hi haurà nous festivals musicals, en la línia del Festival Rockabilly, que seran una novetat dins de l’oferta turística d’enguany. També es donarà una subvenció a l’associació comercial del Poble, tal i com es fa amb Fòrum Calafell, per ajudar a dinamitzar el nucli antic i fer-hi més activitats. A més, es destinaran 10.000 euros a actuacions de promoció comercial al nucli antic, conjuntament amb aquesta associació.

Més serveis per al ciutadà
El programa de piscina a les escoles assumirà un curs més, sense augmentar. S’ha dotdat una partida per al projecte de mantenir els patis oberts de les escoles, fora de l’horari lectiu, perquè s’hi puguin fer activitats. També s’han dotat partides per a la introducció del patrimoni històric de Calafell en diverses xarxes de patrimoni, com les “Cases Icòniques” i la “Xarxa de Museus Marítims de Catalunya”. A més, hi ha l’objectiu de consolidar la Confraria de Pescadors i la Casa Barral. Però també s0està treballant en una nova museïtzació de l’interior del Castell, la nova il·luminació exterior del monument i la consolidació i museïtzació de les sitges del Parc arqueològic.