30/11/2020

L’Ajuntament de Calafell engega un pla de xoc contra la pobresa de les famílies

La gran novetat és que es prioritzarà qui mostri compromís real per a sortir-se’n

L’Ajuntament de Calafell ha engegat un pla de xoc contra la pobresa al municipi, especialment la patida per famílies amb nens petits. És un pla a cinc anys vista que els efectes de la pandèmia han accelerat i que introdueix dues grans novetats. Una, és que posa el focus en aquella gent que amb una empenta relativament petita pot sortir-se’n i normalitzar la seva situació, i que si no la rebés, l’empitjoraria. L’altra, que el pla prioritza qui mostri compromís autèntic i real per a aconseguir-ho.

La tinent d’alcalde d’Igualtat i Drets, Helena Rubio, explica que “volem anar més enllà de donar ajuts a qui els necessiti, perquè els serveis socials no han de ser una mera gestoria de subvencions, sinó un instrument per revertir la pobresa i l’exclusió social”.

Helena Rubio afegeix: “La pobresa està associada a un conjunt de necessitats que depassen les problemàtiques purament econòmiques. I en canvi, la despesa pública reactiva ha pujat, mentre ha baixat la proactiva i preventiva. Això ha creat cercles viciosos, que estigmatitzen i cronifiquen les situacions d’exclusió social”.

La regidora conclou: “La gran novetat és que el pla prioritza les unitats familiars que s’impliquin en la reversió de la seva situació, amb la qual cosa es trenca amb la idea que els ajuts i subvencions siguin un forma de vida”.

Les causes

Per elaborar aquest pla de xoc, s’han identificat les causes d’arrel dels problemes socioeconòmics al municipi:

–L’accés a l’habitatge i les ocupacions

–L’abandonament escolar i la falta d’expectatives laborals dels joves de menys de 30 anys.

–Un especial risc de pobresa a les famílies monomarentals.

–La reinserció laboral de persones de més de 50 anys.

–La pobresa i l’aïllament de les persones grans.

Les eines

Per combatre aquestes situacions, s’usaran bàsicament tres eines:

–Polítiques de regularització de l’habitatge (pla contra les ocupacions).

–Donar a les famílies eines i recursos socioeducatius per a facilitar la conciliació laboral i prevenir l’abandonament escolar.

–Actuacions d’orientació i inserció laboral, de joves d’entre 16 i 30 anys en situació de risc d’exclusió, especialment les dones caps de famílies monomarentals.

La pandèmia

Dins d’aquest pla de xoc, ja han estat ateses 63 persones, de 55 famílies. L’Ajuntament venia treballant en aquest pla des de fa molts mesos. L’arribada de la pandèmia va ajornar la seva aplicació, perquè els serveis socials estaven abocats en les urgències més peremptòries, que eren milers, i a més havien de parar el cop amb el personal treballant des de casa.

Després de la primera onada de la Covid-19, el pla es va reactivar. Els responsables dels serveis socials subratllen que hi ha persones i famílies que tenien feina i una vida raonable al febrer i que ara són atesos al Banc d’Aliments. Si amb la seva implicació activa i el suport rque rebin, poden recuperar ràpidament la situació anterior, no entraran en una espiral a pitjor.