20/09/2019

L’Ajuntament de Calafell ofereix un servei d’atenció integral a les persones LGTBI

A més d’informació i assessorament, impulsarà campanyes de sensibilització

El servei d’atenció integral a les diversitats sexuals i de gèneres de l’Ajuntament de Calafell ofereix informació i orientació a les persones LGTBI del municipi, així com assessorament psicològic i jurídic. A més, té previst impulsar campanyes de sensibilització en diferents àmbits socials: els centres educatius, les entitats locals, els professionals de l’Administració...

Segons la tinent d’alcalde de l’àrea d’Igualtat i Drets de l’Ajuntament, Helena Rubio, “el que pretenem és prestar un a atenció integral a les persones LGTBI de Calafell”. Rubio afegeix que “aquesta oficina oferirà suport en qualsevol situació de discriminació i impulsarà accions per assolit el ple reconeixement dels seus drets”. Però també serà “un acompanyament en diversos casos, com els processos de transició”.

El servei atén en primera línia les demandes que se li facin. Però si aquestes superen la seva capacitat de resolució, busca els recursos que necessiti l’usuari, tot acompanyant-lo i guiant-lo. Hi ha qüestions, com la tramitació de la targeta sanitària amb el gènere sentit, que són tràmits senzills si se saben com fer. Si no, tenir un suport resulta útil, a més que l’acompanyament ajuda a superar possibles pors.

Identificar i ubicar les problemàtiques

Un objectiu important del servei és realitzar una diagnosi de les principals problemàtiques que puguin tenir al municipi les persones LGTBI. “Volem identificar les problemàtiques i ubicar-les per dirigir adequament les accions de sensibilització”, diu la regidora.

Aquesta oficina neix del conveni que van signar l’octubre passat l’Ajuntament i la direcció general d’Igualtat de la Generalitat. D’acord amb la llei de 2014, els municipis de més de 20.000 habitants han de prestar aquest servei de forma directa. A Calafell, l’Ajuntament ho realitza a través de l’entitat H20, Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transexual del Camp de Tarragona.

L’horari d’atenció del servei és cada dijous, de 10 a 14 hores. Cal cita prèvia, que pot demanar-se trucant al telèfon 977 6999 009 (extensió 773) o enviant un correu electrònic a sailgbti@calafell.org. La persona que atén els usuaris és Sebas González.

Els serveis oferts

–Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les persones LGTBI.

–Suport social (tramitació de la targeta sanitària amb el gènere sentit i d’altres).

–Derivacions sanitàries relacionades amb processos de transició i altres aspectes sobre la salut sexual.

–Suport psicològic a persones del col·lectiu LGTBI.

–Assessorament jurídic sobre qüestions legals que es plantegin en situacions de vulnerabilitat dels drets LGTBI.

–Informació sobre documentació i bibliografia LGTBI.

–Incidència i prevenció en casos d’assetjament escolar LGTBI-fòbic.

–Informació i sensibilització sogbre els drets i perspectiva LGTBI a altres professionals (professionals de les administracions, socoieducatiu, cossos de seguretat...).

–Suport al moviment LGTBI del territori.

–Activitats de sensibilització social dels dies internacionals del col·lectiu i prefenció contra la LGTBI-fòbia.